SERVICEBETINGELSER

888 Danmark Limited (“Selskabet”) er registreret i henhold til lovgivningen i Malta og er en del af 888 koncernen. Selskabet er licenseret og reguleret af Spillemyndigheden i overensstemmelse med reglerne i Spilleloven af 2010 med senere ændringer og tilføjelser. Selskabet tilbyder online væddemål og casino-tjenester. LÆS VENLIGST SERVICEVILKÅRENE ANGIVET NEDENFOR (“SERVICEBETINGELSER”) FØR DU BENYTER SELSKABETS TJENESTER.

Selskabet tilbyder spilletjenester via sine in-house brands (“In-House Brand”), diverse andre brands, og via tredjemands-brands som en del af såkaldte “White Labels” (hver en “White Label Brand”). Ud over at tilbyde sine spilletjenester via internettet (“Internet Platform”), kan Selskabet fra tid til anden tilbyde sine tjenester via alternative platforme såsom (i) interaktivt tv (ii) mobile gambling platforme og (iii) i fly underholdnings platforme (hver en “Alternativ Platform”).

Når du bruger Selskabets spilletjenester enten via Internet Platformen eller en Alternativ Platform, vil Servicebetingelserne finde anvendelse i det omfang de er relevante for den pågældende brug.

Ud over Servicebetingelserne og den Fortrolighedspolitik, som du bør gennemgå, er din brug af Selskabets spilletjenester underlagt alle yderligere krav, der finder anvendelse fra tid til anden til den type spilletjenester, som du bruger, herunder, men ikke begrænset til, "Bonus Policy", "Udbetalingspolitikken", "Ansvarligt spil politikken", "Turneringsregler", "Husregler", “Politik vedrørende afbrydelse af forbindelse”, "888sport Sportsvæddemålsregler", (tilsammen “Yderligere Regler”). Yderligere Regler opdateres løbende. Servicebetingelserne udgør sammen med Fortrolighedspolitik og Yderligere Regler, som anses for at være en integreret del af Servicebetingelserne, en juridisk aftale mellem dig og Selskabet (“Servicebetingelserne”).


1. Introduktion

 • Ved at registrere dig hos Selskabet og/eller ved brug af Selskabets spilletjenester og/eller ved at markere “Jeg accepterer disse vilkår og betingelser” boksen (eller enhver anden lignende formulering) og/eller ved at downloade, installere eller bruge Selskabets software, accepterer du at være bundet af Servicebetingelserne i sin helhed og uden forbehold. Servicebetingelserne udgør et bindende juridisk dokument mellem dig og Selskabet og Aftalen regulerer din brug af vores spilletjenester på alle tidspunkter.
 • Alle transaktioner mellem dig og Selskabet finder sted i Irland, hvor Selskabets hovedservere er placeret.
 • Selskabets software, der er tilgængelig i enten download eller ikke-download-formularer, og via enten Internettet Platform eller en Alternativ Platform (“Softwaren”), giver dig mulighed for at bruge vores spilletjenester (“Tjenester”). Selskabet forbeholder sig ret til at suspendere, ændre, fjerne eller tilføje indhold og funktionaliteter til Tjenester eller Software efter eget skøn og med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Selskabet er ikke ansvarlig for tab du måtte lide som følge af sådanne ændringer, og du har intet krav mod Selskabet i en sådan forbindelse.
 • Du er alene berettiget til at tilgå Softwaren og bruge Tjenesterne via din personlige konto. Du må aldrig tilgå Softwaren eller bruge Tjenesterne via en anden persons konto. Skulle du forsøge at tilgå Tjenesterne via enhver anden persons konto, er vi berettiget til straks at lukke alle dine konti, bevare alle penge på sådanne konti og forbyde dig fremtidig brug af Softwaren og Tjenesterne.
 • Hvis det skønnes relevant, kan Selskabet efter eget skøn beslutte at forhindre dig i at registrere eller bruge flere konti eller forhindre, at der foretages registrering af flere fra samme familie eller fra samme husstand. Selskabet er dog på ingen måde ansvarlig for at forhindre registrering af flere konti, men kan gribe ind, herunder om nødvendigt ved at fastholde alle penge i sådanne konti, på enhver person der åbner flere konti, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor konti er registreret fra samme husstand, uanset om registreringsoplysninger leveres på tidspunktet for åbning af disse konti.
 • Bliver Selskabet bekendt med, at du er indehaver af mere end én konto, forbeholder Selskabet sig retten til at lukke alle relaterede spilkonti. Du vil kun få lov til at beholde den oprindelige spilkonto. Med den oprindelige konto forstås den første, som du oprettede.
 • Selskabet udbyder spil i overensstemmelse med den af Spillemyndigheden tildelte spillicens, som er gældende på dansk territorium. Selskabet er alene ansvarlig for at overholde dansk spillelovgivning.

2. Accept af vilkår og betingelser

 • Hvis der er dele af disse Servicebetingelser, som du ikke kan acceptere, Servicebetingelserne skal du straks stoppe med at bruge Softwaren og fjerne Softwaren fra din computer og/eller enhver anden brugbar enhed.
 • Vi forbeholder os retten til løbende at ændre, modificere, opdatere og ændre alle vilkår og betingelser i Servicebetingelserne. Du vil modtage besked om sådanne ændringer, modifikationer eller forandringer ved vores offentliggørelse af opdaterede Servicebetingelser Servicebetingelsernepå relevante sider af al In-House Brands og White Label Brands hjemmesider. Enhver modificeret version af Servicebetingelsernetræder i kraft 14 dage efter offentliggørelsen på webstedet eller tidligere, hvis det kræves af gældende lovgivning, forordning eller direktiv. Din fortsatte brug af Tjenesterne eller Softwaren efter nævnte frist, vil blive anset for at udgøre din accept af ændringerne i Servicebetingelserne. Det er dit ansvar at sikre, at du til enhver tid er bekendt med de korrekte, aktuelle vilkår og betingelser for Servicebetingelserneog vi råder dig til at tjekke for opdateringer på regelmæssig basis. BEMÆRK: Vi tager vores ansvar i forhold til dit privatliv overordentlig alvorligt og derfor vil ændringer til Fortrolighedspolitikken være underlagt de særlige bestemmelser, der findes deri.

3. Overholdelse af love

 • Online gambling er ikke lovligt i alle lande. Du forstår og accepterer, at Selskabet ikke er i stand til at give dig nogen juridisk rådgivning eller forsikringer i forbindelse med din brug af Tjenesterne, og at Selskabet ikke indestår for lovligheden af brug af Tjenesterne i din jurisdiktion. Kontroller venligst de relevante love i din jurisdiktion før du registrerer dig hos Selskabet og bruger Tjenesterne.
 • Tjenesterne er kun beregnet til brugere, der ikke ved lovgivning i en gældende jurisdiktion forbydes at deltage i online gambling. Selskabet har ikke til hensigt at gøre det muligt for dig at overtræde gældende lovgivning. Du erklærer, garanterer og accepterer at sikre, at din brug af Softwaren og Tjenesterne vil overholde al gældende lovgivning, reguleringer og regler. Selskabet er ikke ansvarlig for din ulovlige eller uautoriserede brug af Softwaren og/eller Tjenesterne. Søg venligst advokatbistand i den gældende jurisdiktion, hvis du er i tvivl om lovligheden af din brug af Softwaren og Tjenesterne i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, der gælder for dig. Ved at acceptere disse vilkår, accepterer du at hjælpe Selskabet, i det omfang det er muligt, med dets overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.
 • Personer i visse lande, herunder, men ikke begrænset til, USA, Israel og Tyrkiet er hverken berettiget til at åbne en konto hos Selskabet, foretage indbetalinger eller bruge Tjenesterne. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre listen over lande, hvorfra den ikke vil acceptere brugere af Tjenesten efter eget skøn.
 • SERVICEBETINGELSERNE er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Servicebetingelserne for brugen af Selskabets Internet Platform gælder alene inden for dansk territorium. Enhver brug af Selskabets Internet Platform uden for dansk territorium skal ske i overensstemmelse med den pågældende jurisdiktions lovgivning.

4. Tilladt deltagelse

 • Det er ikke tilladt for personer under 18 år at benytte Tjenesterne eller Softwaren. Enhver brug af Tjenesterne eller Softwaren af personer under 18 år er i strid med disse Servicebetingelser. Servicebetingelserne Selskabet forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at anmode om bevis på alder for at kontrollere, at der ikke at mindreårige, som benytter Tjenesterne. Selskabet kan opsige din konto og/eller udelukke dig fra at bruge Softwaren eller Tjenesterne, hvis du ikke leverer bevis på alder eller hvis Selskabet har mistanke om, at du er under 18 år. Selskabet forbeholder sig ret til at tilbageholde eventuelle midler på din konto indtil din alder er bekræftet.
 • Personer skal være bosat i Danmark på tidspunktet for deres anvendelse af 888’s Tjenester og Software. Vi forbeholder os retten til at suspendere og lukke din konto, herunder til at fjerne eventuelle gevinster, bonusser og afledte gevinster, hvis en person er bosiddende uden for Danmark.
 • Vi forbeholder os ret til, til enhver tid, at kontrollere dine registreringsoplysninger, herunder navn, adresse, alder og brugte betalingsmetoder ved at anmode om visse dokumenter. Disse dokumenter vil typisk omfatte et identitetskort, bevis for adresse, såsom elregningen, og bevis for din betalingsmetode. Dokumenterne kan uploades via Kassen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi anmode om, at de disse dokumenter fremsendes noteret, hvilket betyder, at dokumenterne er stemplet og attesteret af en notar. I tilfælde af, vores anmodninger om dokumenter ikke opfyldes, kan Selskabet, efter sit eget skøn, opsige kontoen, og tilbageholde eventuelle midler, der måtte være til stede. Skulle de leverede dokumenter ikke opfylde vores interne sikkerhedskontrol - for eksempel, hvis vi har mistanke om, at de er blevet manipuleret med, eller er tilvejebragt for at vildlede - er vi ikke forpligtet til at acceptere sådanne dokumenter som gyldige. Hvis vi finder de leverede dokumenter utilstrækkelige, er vi ikke forpligtet til at oplyse den nøjagtige begrundelse for, at vi finder dokumenterne utilstrækkelige.
 • Når du anvender Hjemmesiden, kan du blive afkrævet visse oplysninger så som oprindelsen af dine midler, økonomiske status, beskæftigelse og lignende. Vi forbeholder os retten til at begrænse din konto, herunder, dog ikke begrænset til, at foretage begrænsninger i de beløb, som du måtte indbetale på din konto, ud fra de oplysninger, du har givet os, eller andre oplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab, som du eventuelt måtte lide (i) forud for fastsættelsen af en sådan begrænsning eller (ii) på eventuelle øvrige konti, som du måtte have registreret, eller som du genaktiverer før eller efter fastsættelsen af en sådan begrænsning.
 • Vi forbeholder os ret til at foretage baggrundstjek på ethvert medlem, uanset årsag, herunder (men ikke begrænset til) enhver undersøgelse af identiteten på medlemmet, kredit kontrol udført på medlemmet, eller undersøgelser af medlemmets personlige historik. Baggrunden for sådanne undersøgelser vil være afhængig af den konkrete sag, men kan omfatte (men er ikke begrænset til) kontrol af medlemmets registreringsdetaljer, såsom navn, adresse og alder, kontrol af medlemmets finansielle transaktioner, og verifikation af medlemmets spilleaktivitet. Selskabet er ikke forpligtet til at oplyse medlemmet om at en sådan undersøgelse finder sted. Sådanne aktiviteter kan omfatte anvendelse af specifikke tredjeparts virksomheder, der udfører undersøgelserne efter behov. Selskabet kan, efter eget skøn, beslutte at opsige et medlems konto og tilbageholde alle midler i en sådan konto, på det grundlag, at en sådan undersøgelse giver en negativ eller usikker konklusion.
 • Direktører, medarbejder, konsulent, agenter for Selskabet eller nogen anden virksomhed inden for Koncernen, leverandører, kreditorer, forhandlere eller white label partnere, er uberettiget til at benytte Tjenesterne direkte eller indirekte så længe relationen til Selskabet består og i en periode på 24 måneder efter relationens ophør. Denne begrænsning gælder tilsvarende for disse personers pårørende, herunder enhver ægtefælle, partner, forældre, børn eller søskende.

5. Informationsteknologi/Immaterielle Rettigheder

 • Selskabet giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-sub-licensbaseret ret til at installere og bruge Softwaren og alt indhold afledt af Softwaren. Retten omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder indeholdt deri i forbindelse med Tjenesterne i overensstemmelse med Servicebetingelserne. Du må installere Softwaren på en harddisk eller andre lagringsenheder, og kan tage back up kopier af Softwaren, forudsat at sådan back up kopier kun bruges af dig i forbindelse med Tjenesterne via en computer, hvor du er den principale bruger. Softwarens kode, struktur og organisering er beskyttet af immaterielle rettigheder. Du må ikke:
  1. kopiere, videredistribuere, offentliggøre, dekompilere, adskille, ændre, oversætte eller gøre noget forsøg på at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af kildekoden, eller på anden måde;
  2. sælge, overdrage, give i underlicens, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
  3. gøre Softwaren tilgængelig for tredjepart via et computernetværk eller på anden måde;
  4. eksportere Softwaren til noget land (enten fysisk eller elektronisk); eller
  5. bruge Softwaren på en måde, er forbudt ved gældende lovgivning eller regler.
   (tilsammen de “Forbudte Aktiviteter”).
  Du er eneansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller udgifter, der måtte udspringe af eller i forbindelse med dine Forbudte Aktiviteter. Du skal underrette Selskabet straks efter at du er blevet opmærksom på omstændigheder, som kan udgøre en Forbudt Aktivitet og give Selskabet rimelig assistance med eventuelle undersøgelser, der foretages i lyset af de oplysninger, som du har givet.
 • Selskabet forbeholder sig alle rettigheder til brand navne vedrørende In-House Brands, White Label Brandsog Siderne (som defineret nedenfor) og alle andre varemærker, servicemærker og/eller handelsnavne, der anvendes af Selskabet enten på egne vegne eller sammen med sine white label partnere fra tid til anden (“Varemærkerne”), samt de varemærker, servicemærker og/eller handelsnavne i Selskabet eller enhver virksomhed inden for Koncernen eller dets licensgivere eller dets white label partnere. Som supplement til rettighederne i Varemærkerne, ejer Selskabet eller ethvert selskab inden for Koncernen og/eller dets licensgivere og/eller dets white label partnere rettighederne i alt andet indhold, herunder men ikke begrænset til Softwaren, billeder, grafik, fotografier, animationer, videoer, musik, lyd og tekst tilgængelig via Softwaren eller på internettet (“Hjemmeside Indhold”) og indhold på webstedet er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder. Du anerkender hermed, at ved at bruge Tjenesterne eller Softwaren får du ingen rettigheder i Varemærker eller Hjemmeside Indhold, og du må kun bruge dette i fuldstændig overensstemmelse med Servicebetingelserne.

6. Dine Erklæringer og Tilsagn

I medfør af de rettigheder hvorpå du kan bruge Tjenesterne og Softwaren, erklærer, garanterer og bekræfter du at:

 • Du er over 18 år gammel og Servicebetingelserne i stand til at tage ansvar for dine egne handlinger.
 • Alle oplysninger givet af dig til Selskabet enten under registreringsprocessen eller derefter, herunder som led i enhver betalingstransaktion, er sande, aktuelle, korrekte og fuldstændige, og stemmer overens med navn(e) på kredit/betalingskort eller andre betalingskonti, der skal bruges til at deponere eller modtage penge på din konto. Uden undtagelse fra ovennævnte, såfremt du skal bruge et kredit/betalingskort eller anden form for betaling, der ikke i dit private og personlige navn, vil vi antage, at du, forud for dit engagement med os har modtaget et fuldstændigt og tilstrækkeligt samtykke fra den retmæssige ejer og/eller den person, hvis navn bruges på et sådant betalingsmiddel til at gøre brug af en sådan betaling instrument til de formål heri. Vi er ikke på nogen måde forpligtet at undersøge et sådant samtykke, og har ikke noget ansvar med hensyn til dine erklæringer herom. Du vil straks underrette os om eventuelle ændringer i detaljer tidligere leveret af dig til Selskabet. Fra tid til anden kan du blive bedt om at give os visse dokumenter for at verificere kreditkortsdetaljerne, der anvendes af dig til at indbetale penge til din konto. Afhængigt af resultatet af sådanne verifikationskontroller kan du måske eller måske ikke være berettiget til at deponere yderligere beløb med kreditkort tidligere anvendt af dig. Skulle nogen af de oplysninger, du giver os være usande, unøjagtige, vildledende eller på anden måde ufuldstændige, vil du være i strid med Servicebetingelserne, og vi forbeholder os ret til at opsige din konto øjeblikkeligt og/eller forhindre dig i at bruge Softwaren eller Tjenesterne, i tillæg til enhver anden handling, som vi kan vælge at foretage.
 • Din konto hos Selskabet er udelukkende til brug for dig personligt. Du må ikke tillade nogen tredjepart (herunder en pårørende) at bruge din konto, kode eller identitet for at få adgang til eller bruge Tjenesterne eller Softwaren, og du er fuldt ud ansvarlig for eventuelle aktiviteter, der gennemføres på din konto af en tredjepart. Du bør ikke oplyse dit konto brugernavn eller adgangskode til andre personer, og du bør tage alle foranstaltninger for at sikre, at sådanne oplysninger ikke er afsløret for andre personer. Du skal informere os straks, hvis du har mistanke om, at din konto bliver misbrugt af tredjemand og/eller at en tredjepart har adgang til dit konto brugernavn eller kodeord, så vi kan undersøge en sådan sag, og du skal efter vores anmodning samarbejde med os i forbindelse med en sådan undersøgelse.
 • Du er ansvarlig for sikkerheden forbundet med dit brugernavn og kode på din egen pc eller internetadgangs placering. Hvis dit brugernavn og kode kombination bliver “hacket” fra din computer, på grund af virus eller malware, der er til stede på den computer du får adgang til din konto med, er dette dit ansvar. Du bør straks rapportere eventuelle hacking forsøg eller brud på sikkerheden fra din computer terminal til Selskabet.
 • Du har bekræftet, og konstateret, at din brug af Tjenesterne ikke overtræder nogen lovgivning eller regler i nogen jurisdiktion, der gælder for dig.
 • Du er indforstået med de metoder, regler og procedurer som er gældende for Tjenesterne og online gambling generelt. Du er indforstået med, at det er dit ansvar at sikre, at oplysninger om indsatser og spil er korrekte. Du er uberettiget til, at foretage handlinger eller udvise adfærd, der skader Selskabets omdømme.
 • Du er fuldt ud opmærksom på, at der er en risiko for at tabe penge, når du spiller via Tjenesterne, og du har det fulde ansvar for sådanne tab. Du accepterer, at din brug af Tjenesterne er dit eget valg, skøn og risiko. I forbindelse med dit spilletab vil du ikke have nogen som helst krav mod Selskabet eller nogen anden virksomhed inden for 888s gruppe af selskaber eller enhver White Label Brands eller deres respektive direktører, ledere eller medarbejdere.
 • Du anerkender, at du i forbindelse med din registrering og brug af Tjenesterne giver os visse personlige oplysninger om dig selv (herunder oplysninger om dine betalingsmåder). Vi vil håndtere alle givne oplysninger med omhu og vi vil ikke videregive sådanne oplysninger til tredjeparter, medmindre det er fastsat i Fortrolighedspolitikken. Vi opfordrer dig til at læse Fortrolighedspolitikken for at sikre, at du er enig med vores politikker i forhold til, hvordan dine oplysninger håndteres.
 • Du anerkender, at Softwaren indeholder funktioner tilvejebragt af tredjeparter, som kan være installeret på din enhed som en del af Softwaren, og som løbende og automatisk vil blive opdateret. Blandt andet kan sådanne funktioner give adgang til din historik, som er gemt på din egen enhed, med det formål at oplyse dig om visse kampagner og meddelelser. Du skal bruge vores internetsider (“Siderne”), Tjenesterne og Softwaren i fuldstændig overensstemmelse med de vilkår og betingelser i Servicebetingelserne, som på ethvert tidspunkt er gældende, og du skal overholde alle regler og anvisninger for at spille de spil, der er indeholdt i Tjenesterne.
 • Du er alene ansvarlig for indberetning, registrering, betaling og bogføring af enhver indtægt, til relevante myndigheder, herunder for så vidt angår betaling af skatter og afgifter på gevinster udbetalt til dig.
 • Du anerkender og accepterer, at Selskabet kan offentliggøre de beløb, du har vundet sammen dit brugernavn på Siderne og/eller via sociale netværk.
 • Du er alene ansvarlig for telenet og internetadgang og andre samtykker og tilladelser, der kræves i forbindelse med din brug af Softwaren og Tjenesterne.
 • Du skal bruge Tjenesterne og Softwaren i god tro mod både Selskabet og andre spillere der bruger Tjenesterne. I tilfælde af, at Selskabet har rimelig mistanke om, at du har brugt Tjenesterne eller Softwaren i ond tro har Selskabet ret til at opsige din konto med Tjenesterne og andre kontoer, du kan have hos Selskabet og Selskabet er berettiget til at tilbageholde alle penge deri. Du har hermed udtrykkeligt givet afkald på eventuelle fremtidige krav mod Selskabet i en sådan forbindelse.
 • Du anerkender, at visse spil, der indgår i Tjenesterne udbydes til dig på et “fælles grundlag” (herunder men ikke begrænset til bestemte jackpot spil), som gør det muligt for Selskabet at samle brugere af Tjenesten via In House Brands og White Label Brands samt brugere af spilletjenester gennem et mærke, der drives af en hvilken som helst virksomhed inden for 888-koncernen (“Yderligere Brands”). Du accepterer, at du kan, på Selskabets eget skøn, blive sammensat ved disse delte borde, og at i det omfang, du misligholder Servicebetingelserne, har Selskabet ret til at blokere dig fra at spille via In House Brands, White Label Brands og Yderligere Brands.
 • Du anerkender og accepterer, at hvis du vælger at udelukke dig selv fra nogen af Siderne, så vil du ikke have tilladelse til at åbne eller bruge en ny konto med andre Sider der drives af Selskabet under din valgte selvudelukkelsesperiode og indtil selv-udelukkelse er blevet ophævet, og den oprindelige konto genåbnet. I tilfælde af at du handler i strid med ovenstående, er vi berettiget til at blokere enhver ny konto du åbner med en anden Side, og opgive midler deri, og vi er ikke ansvarlig for at refundere dig nogen penge, du måtte have satset eller vundet gennem sådan konto. For mere information om selv-udelukkelse kan du se vores Ansvarligt Spil politik.
 • Du anerkender, at i forhold til peer-to-peer-spil, vil du kunne have en ulempe i forhold til andre spillere, hvis du oplever tekniske problemer, såsom langsommere netværkshastigheder eller langsommere ydeevne på enheder. Der kan tillige forekomme direkte TV begivenheder og andre udsendelser med forsinkelse, hvilket resulterer i andre spillere besidder mere opdaterede oplysninger i forhold til de udsendte begivenheder.

7. Ulovlig brug af Siderne, Tjenesterne og aktivitet

 • Ulovlige midler og ulovlige aktiviteter: Du erklærer, at de midler du benytter til gambling på Hjemmesiderne ikke er ulovlige, og at du ikke på nogen måde vil bruge Tjenesterne som et pengeoverførselssystem. Du erklærer, at du ikke vil bruge Tjenesterne til ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller forbudte transaktioner (herunder hvidvaskning af penge) i henhold til lovgivningen i enhver gældende jurisdiktion (især lovgivningen i Danmark). Hvis Selskabet har en begrundet mistanke om, at du er eller har været involveret i svigagtige, ulovlige eller uretmæssige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, eller øvrig adfærd i strid med Servicebetingelserne, kan din adgang til Tjenesterne blive bragt til øjeblikkeligt ophør, og/eller din konto kan blive spærret. Hvis din konto bliver opsagt eller blokeret under sådanne omstændigheder, er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der eventuelt måtte være på din konto. Ud over at opsige din adgang til Tjenesterne og/eller blokere din konto, forbeholder Selskabet sig ret til at forhindre dig i at få adgang til nogen af Selskabets andre hjemmesider eller servere eller få adgang til andre tjenester, der tilbydes af Selskabet. Selskabet har ret til at informere relevante myndigheder, andre online tjenesteudbydere og banker, kreditkortselskaber, elektroniske betalingsudbydere eller andre finansielle institutioner (tilsammen “Interesserede Tredjeparter”) om din identitet og om enhver mistanke om ulovlige, svigagtige eller uretmæssige aktiviteter, og du skal fuldt ud samarbejde med Selskabet om at undersøge en sådan aktivitet. Af hensyn til fair play på vores Hjemmesider er det forbudt at benytte nogen anerkendte væddemålsteknikker til at omgå almindelige gambling odds, også kendt som “house edge”, i vores spil. Såfremt din konto indikerer, at du bruger sådanne væddemålsteknikker, vil vi straks spærre kontoen og tilbageholde eventuelle midler på kontoen.
 • Omgåelse: Vi har udviklet og anvender sofistikeret teknologi med det formål at opsøge og identificere brugere, der anvender Serviceydelserne eller Softwaren på en svigagtig eller ulovlig måde. Du må ikke bryde ind, tilgå eller forsøge at bryde ind eller tilgå, eller på anden måde omgå Selskabets sikkerhedsforanstaltninger. Hvis Selskabet vurderer, at du handler i strid med denne bestemmelse, kan Selskabet opsige din adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning og/eller blokere din konto, og Selskabet kan underrette Interesserede Tredjeparter om din overtrædelse af denne bestemmelse.
 • Software-hjælpemidler: Du må ikke bruge softwareprogrammer, websteder, ekstern hjælp eller robotter, som efter vores mening er udstyret med kunstig intelligens (“Software-hjælpemidler”), eller som ikke indgår som en del af listen over tilladte hjælpemidler, uanset om du faktisk bruger den forbudte software. Vi gennemgår løbende brugen af Tjenesterne for at kunne spore, om der anvendes Software-hjælpemidler. Eksempler på hvad vi anser som forbudte Software-hjælpemidler inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: (i) Software-hjælpemidler, der muliggør enhver form for samarbejde mellem spillerne, såsom visning af kort, (ii) Software-hjælpemidler, der hjælper spillere med at identificere andre spillere ved pokerborde, (iii) Software-hjælpemidler og hjemmesider, der afslører og deler oplysninger om andre spillere mod deres vilje, såsom spilstatistik og samlet indtjening, (iv) Software-hjælpemidler, der udfører enhver handling på vegne af en spiller ved bordet, (v) Software-hjælpemidler, der indsamler oplysninger om andre spillere ved bordene når disse spillere er fraværende, (vi) Software-hjælpemidler, der giver live spilrådgivning baseret på de andre spilleres handlinger ved bordet; eller (vii) Software-hjælpemidler, der efter vores mening gør det muligt for spilleren at finde et sæde ved et pokerbord eller automatisk placere spilleren ved et pokerbord. Ved rimelig mistanke om, at der er blevet anvendt Software-hjælpemidler, forbeholder vi os retten til at handle, som vi finder passende, herunder øjeblikkeligt blokere de krænkende brugeres adgang til Tjenesterne, opsige sådanne brugeres konti og beslaglægge eventuelle penge indeholdt på sådanne konti. Ved beslaglæggelse af penge, forbeholder vi os retten til på vores eget initiativ at kompensere de involverede spillere, der måtte være blevet påvirket af en spillers brug af ulovlige Software-hjælpemidler.
 • Forsætlig frakobling: Du må ikke forsætligt frakoble dig et spil, mens du spiller på Hjemmesiderne. Vi har udviklet og anvender grundige metoder, som gør os i stand til at opsøge og præcist identificere brugere, der bevidst frakobler sig under et spil. Hvis Selskabets vurderer, at du overtræder denne bestemmelse, kan Selskabet opsige din adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning og/eller blokere din konto. Hvis din konto bliver opsagt eller blokeret under sådanne omstændigheder, er Selskabet ikke forpligtet til at refundere eventuelle midler på din konto. Ud over at opsige din adgang til Tjenesterne og/eller blokere din konto, forbeholder Selskabet sig retten til at forhindre dig i at få adgang til nogen af Selskabets andre hjemmesider eller servere eller få adgang til andre tjenester, der tilbydes af Selskabet.
 • Truende adfærd: Du må ikke i hverken sprogbrug og/eller lignende adfærd opføre dig truende, krænkende, stødende eller nedsættende overfor over for Selskabets medarbejdere. I sådan et tilfælde vil vi udsende en advarselse-mail som gør dig opmærksom på, at Selskabet ikke vil tolerere en sådan adfærd. Skulle den truende adfærd ikke ophøre, vil du blive øjeblikkeligt udelukket fra brugen af Tjenesterne.

8. Din Konto

 • Din konto er udelukkende til din eget personlige brug og må ikke anvendes til professionelle, forretningsmæssige eller kommercielle formål.
 • Vi påtager os ikke noget ansvar for nogen tredjeparts adgang til din konto, og Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarligt for eventuelle tab, som du måtte lide som følge af andre personers misbrug af din adgangskode eller enhver uautoriseret adgang til din konto. Alle transaktioner, hvor dit brugernavn og kodeord er indtastet korrekt, vil blive betragtet som gyldige, uanset om de er godkendt af dig eller ej.
 • Midler på din konto forrentes ikke.
 • Selskabet kan til enhver tid foretage modregning på din konto for eventuelle beløb, som du skylder os. Dette kan eksempelvis finde sted, hvis du har modtaget resultatet af et væddemål på din konto, og der efterfølgende måtte være behov for efterregulering af dette væddemål. Selskabet vil i dette tilfælde være berettiget til, at trække dette beløb fra din konto.
 • Selskabet kan til enhver tid foretage afrunding i relation til penge indsat af eller udbetalt ud til spillerne, hvor valutaomregning er involveret. Effekten af denne politik skal være, at indsatte eller udbetalte beløb i andre valutaer end USD kan rundes op eller ned ved konvertering til eller fra USD. Eksempelvis hvis et depositum på DKK 100 i henhold til valutakursen konverteres af Selskabet til USD14,66, vil din konto derefter blive krediteret med USD 15,00. Nærmere oplysninger om den til enhver tid gældende afrundingspolitik vil være tilgængelige for dig ved konvertering af beløb.
 • Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afvise et væddemål, spil eller anden satsning foretaget af dig eller via din konto.
 • Eventuelle midler, du indbetaler hos Selskabet, vil blive opbevaret på en bankkonto i Selskabets navn (den “Anviste Konto”). Den Anviste Konto er en særskilt konto, som kun indeholder midler indsat af og betalbare til spillere, som skal bruges til at betale for spillernes brug af Selskabets spilletjenester.
 • Hvis Selskabet på noget tidspunkt skulle blive insolvent og blive opløst, skal dets aktiver og passiver (herunder i den Anviste Konto) håndteres i overensstemmelse med lovgivningen i Irland. Kreditorer (herunder spillere) betales i overensstemmelse med den lovpligtige prioriterede rækkefølge.
 • I tilfælde hvor Softwaren anvender en tredjeparts program-interface, er det ikke nødvendigvis alle oplysninger vedrørende dine tidligere spil, som vil blive vist online. Du vil kunne modtage yderligere oplysninger om dette ved henvendelse til Selskabet.
 • Hvis du har et barn, der ikke er myndigt, skal du være særligt opmærksom på at sikre, at de ikke har adgang til Tjenesterne via dine enheder.

9. Betalingstransaktioner og Betalingssvindel

 • Hver bruger af Tjenesten er fuldt ud ansvarlig for at betale alle penge, der skyldes til Selskabet. Du accepterer, at du ikke vil gøre eller forsøge at tilbageføre nogen betalinger og/eller nægte eller omgøre betalinger, som du har foretaget, og du accepterer hermed, at du vil kompensere Selskabet for enhver tilbageført postering, benægtelse af eller tilbageførsel af betalinger, du foretager, og ethvert tab, Selskabet har lidt som følge heraf. Selskabet kan efter eget skøn ophøre med at levere Tjenesterne eller tilbageholde betaling til visse brugere eller til brugere, der betaler med visse kreditkort.
 • Selskabet vil behandle dine betalinger og håndtere dine penge og vil derfor blive vist på dine kreditkortopgørelser (eller på andre relevante betalingsopgørelser). Under iagttagelse af lovmæssige krav kan Selskabet til enhver tid, efter eget skøn og uden varsel, bruge et andet selskab inden for samme koncern til at levere sådanne tjenester.
 • Vi forbeholder os retten til at føre udlånskontrol af alle brugere med tredjepartskreditoplysningsbureauer på grundlag af de oplysninger, der blev oplyst til os ved registrering.
 • Det er ikke muligt at spille på kredit. Enhver indbetaling skal ske ved brug af godkendte betalingsmidler, hvorved indbetalingen sker som kontantoverførsel. Selskabet yder under ingen omstændigheder kredit til brugere af tjenesten. Selskabet tager ikke imod kontantbetalinger.
 • Vi forbeholder os retten til at anvende elektroniske betalingssystemer fra tredjeparter og/eller finansielle institutioner til at behandle betalinger foretaget af og til dig i forbindelse med din brug af Tjenesterne. I det omfang at sådanne tredjeparters elektroniske betalingssystemer og/eller finansielle institutioners vilkår og betingelser ikke strider imod vilkårene i Servicebetingelserne, accepterer du at være bundet af sådanne vilkår og betingelser.
 • I tilfælde hvor vi har rimelig mistanke om, at der foretages eller modtages en ulovlig betaling, herunder betaling ved brug af stjålne kreditkort, eller andre svigagtige aktiviteter (herunder tilbageførsler af enhver art), forbeholder vi os retten til at blokere eller opsige en brugers konto, tilbageføre enhver foretaget udbetaling og inddrive eventuelle gevinster. Vi har ret til at informere relevante myndigheder eller enheder (herunder kreditoplysningsbureauer) om betalingssvindel eller andre ulovlige aktiviteter og kan anvende inkassovirksomhed til at inddrive betalinger. Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarligt for uautoriseret brug af kreditkort, uanset om sådanne kreditkort er blevet meldt stjålet.
 • Vi forventer, at vores spillere indbetaler for aktivt at spille med deres egne midler. På konti, hvor dette ikke synes at være tilfældet, forbeholder vi os retten til at opkræve et væddemålsgebyr på dine indbetalte midler, før vi tillader nogen udbetalinger fra sådanne konti. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at kræve de indsatser, der skal udføres i bestemte spil, og at udelukke visse lavrisikoindsatser eller spiltyper.
 • Vi forbeholder os retten til at opkræve dig gebyrer for håndtering af dine ind- og udbetalinger til og fra din konto, som til enhver tid måtte være angivet i “Kassen”.
 • Alle betalinger til din konto skal være fra en anerkendt betalingskilde, såsom et kreditkort eller betalingskort, hvorpå du er angivet som kontohaver.

10. Bonusser

 • Alle tilbud, bonusser eller særlige tilbud er underlagt promotions-specifikke vilkår og betingelser, og enhver ekstra bonus krediteret til din konto skal anvendes i henhold til disse vilkår og betingelser. Uanset modifikationsbestemmelserne i afsnit 2 forbeholder vi os til enhver tid retten til at tilbagekalde eller ændre enhver promotion, bonus eller specielt tilbud, herunder eventuelle vilkår og betingelser.
 • I tilfælde af at Selskabet har en rimelig mistanke om, at en bruger af Tjenesten misbruger eller forsøger at misbruge en bonus, tilbud eller anden kampagne, eller sandsynligvis ved misbrug eller mangel på god tro vil drage fordel af en gambling-politik vedtaget af Selskabet, kan Selskabet efter eget skøn nægte, tilbageholde eller tilbagekalde enhver brugerbonus, tilbud eller forfremmelse eller ophæve enhver politik med hensyn til den pågældende bruger, enten midlertidigt eller permanent, eller opsige denne brugers adgang til Tjenesterne og/eller blokere brugerens konto.
 • Alle brugere af Tjenesterne har kun ret til én velkomstbonus. Spiller, der foretager deres første indbetaling hos Selskabet eller nogen af dets white label-partnere, og som har eller tidligere har haft en konto hos nogen af de steder, der ejes eller drives af Selskabet, herunder både In-House Brands og White Label Brands, er ikke berettiget til en ekstra velkomstbonus, medmindre Selskabet beslutter andet.
 • Din konto er sammensat af både Tilgængelige Midler (midler som du har indbetalt samt udbytte herfra, og som kan bruges i ethvert relevant spil, eller som ikke er tilbagekaldte i henhold til Udbetalingspolitikken) og Begrænsede Midler (de samlede bonusbeløb, der endnu ikke lever op til væddemålskravet, og eventuelle gevinster forbundet med sådanne bonusbeløb).
 • Ethvert sats og væddemål bliver indgået med de Tilgængelige Midler først, hvis du både har Tilgængelige Midler og Begrænsede Midler på din konto. Begrænsede Midler vil først blive brugt, når balancen på din konto for Tilgængelige Midler går i nul (0). Dette gælder dog ikke for freebets og andre tokens. Hvis du laver indskud på kasinospil kun ved brug af Begrænsede Midler og vinder, vil du modtage en gevinst på op til DKK 3.000. Den maksimale gevinst som du kan opnå ved spil med Begrænsede Midler er således DKK 3.000. Denne begrænsning på din gevinst, er ikke gældende for stigende jackpot-gevinster opnået ved spil med Begrænsede Midler.
 • Jackpot-gevinster øges ikke som følge af væddemål indgået for Begrænsede Midler, spins, Ekstraspil eller jackpot-kuponer. Jackpot-gevinster øges alene som følge af indgåelse af væddemål med Tilgængelige Midler.
 • I tilfælde af at Selskabet har en rimelig mistanke om, at du har draget uretmæssig fordel af Selskabets velkomstbonusser eller har handlet i ond tro i forhold til en bonuspromotion tilbudt på et af de steder, der ejes og/eller drives af Selskabet, har Selskabet ret til at blokere eller opsige dine konti hos Selskabet, og under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen beløb, der måtte være på din konto.
 • Hvis vi har rimelig mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk - for eksempel anvender bestemte væddemålsteknikker eller indgår væddemål som en gruppe, har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle konti, og i sådanne tilfælde er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen beløb, der måtte være på din konto.
 • Du kan anmode om fjernelse af en bonus fra din konto, men vær opmærksom på, at denne fjernelse kan omfatte alle gevinster opnået fra en sådan bonus.

11. Selskabets forpligtelser

 • Selskabet har ingen forpligtelse til at kontrollere, om brugerne anvender Tjenesterne i overensstemmelse med Servicebetingelserne, som opdateres fra tid til anden.
 • Selskabet er under ingen omstændigheder forpligtet til at undersøge eller forfølge eventuelle klager fra en spiller mod en anden spiller som bruger Tjenesterne eller handle i denne forbindelse, eller foretage sig noget over for en spiller uanset årsagen. Selskabet kan efter eget skøn beslutte at træffe passende foranstaltninger over for enhver person, som der mistænkes for at engagere sig i en ulovlig adfærd eller på anden måde overtræde vilkårene i Servicebetingelserne, men er ikke forpligtet til at gøre det.
 • Selskabet er ikke forpligtet til at opbevare kontonavne eller adgangskoder. Hvis du forlægger, glemmer eller mister dit kontonavn eller kodeord, er Selskabet ikke ansvarlig.
 • Selskabet skal håndtere alle personlige oplysninger leveret af dig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser som fremgår af Fortrolighedspolitikken.

12. I hvilke tilfælde er vi ansvarlige over for dig?

 1. Du har visse rettigheder i henhold til lovgivningen og du har visse juridiske muligheder, hvis vi ikke overholder vores forpligtelser i henhold til Servicebetingelserne. Intet i Servicebetingelserne skal fratage dig de rettigheder, som du har i henhold til gældende lov.
 2. Intet i Servicebetingelserne udelukker eller begrænser vores ansvar i tilfælde af bevidste eller forsætlige forhold, eller i tilfælde af død eller personskade som følge af vores manglende levering af en rimelig og kvalificeret indsats.
 3. Med undtagelse af tilfælde omfattet af afsnit 12.1 og 12.2 ovenfor, er vi ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart på nogen måde for tab eller skade, der måtte opstå som følge af eller på nogen måde forbundet med:
  1. din eller tredjeparts brug af softwaren eller tjenesterne;
  2. din brug af ethvert link indeholdt på webstederne;
  3. alt indhold indeholdt på ethvert websted, der er knyttet til fra websiderne eller via tjenesterne;
  4. enhver ændring af, suspension eller ophør af softwaren eller tjenesterne,

  Derudover er vi ikke ansvarlige for:

  1. indirekte eller andet økonomisk eller indirekte tab;
  2. tab, som hverken du eller vi kunne forudse på det tidspunkt, hvor du accepterede betingelserne i Servicebetingelserne;
  3. forretningstab og / eller tab til ikke-forbrugere (f.eks. tab af indtægt, forretning, tab af forretningsinformation, forretningsafbrydelse og tab af fortjeneste);
  4. tab forårsaget af det udstyr og enheder, du bruger til at få adgang til softwaren og / eller tjenesterne;
  5. enhver handling eller undladelse foretaget af din internetudbyder eller anden tredjepart, som du har indgået aftale med for at få adgang til den server, der er vært for webstedet;
  6. manglende levering af softwaren og / eller tjenesterne eller opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til Servicebetingelserne, hvor en sådan fejl skyldes begivenheder, der ligger uden for vores kontrol. "Begivenheder ud over vores kontrol" betyder enhver årsag ud over vores rimelige kontrol, som forhindrer os i at levere softwaren og / eller tjenesterne eller opfylde nogen af vores andre forpligtelser i henhold til Servicebetingelserne og inkluderer, men er ikke begrænset til cyberangreb, brand, oversvømmelse, storm, oprør, civil forstyrrelse, krig, nuklear ulykke, terroraktiviteter og Guds handlinger.
 1. Selskabet indestår ikke for og garanterer ikke, at vores software og/eller tjenester vil være tilgængelige uafbrudt og i en fuld driftsstilstand til enhver tid, jf. dog punkt 12.2 ovenfor. Adgang til softwaren og / eller tjenesterne kan afbrydes eller suspenderes midlertidigt og uden varsel herunder i tilfælde af systemsvigt, vedligeholdelse eller reparation eller af andre grunde, der er uden for vores kontrol.
 2. Softwaren og tjenesterne levers i den stand som de er og forefindes. Selskabet indestår ikke for og garanterer ikke, at softwaren og/eller tjenesterne er fejlfri eller at alle fejl vil blive rettet. Selskabet indestår heller ikke for og garanterer heller ikke, at softwaren eller serveren, som gør den tilgængelig, er fri for vira eller bugs og Selskabet indestår ikke for funktionalitet, nøjagtighed, pålidelighed af materialerne, herunder med hensyn til resultater, eller for nøjagtigheden af de oplysninger, du har fået gennem Tjenesterne, jf. dog punkt 12.2 ovenfor.
 3. I tilfælde af en system- eller kommunikationsfejl, forsinkelse eller afbrydelse eller en funktionsfejl, bug eller virus i forbindelse med kontoafvikling eller resulterende i tab af data eller gevinster eller bonusser eller anden lignende fordel (hver en "Systemfejl") vil vi forsøge at løse Systemfejlen, under hensyntagen til følgende:
  1. Løse Systemfejlen således at den påvirker dig mindst muligt (vi er dog ikke forpligtet til at levere sikkerhedskopi af netværk, system eller lignende);
  2. Alle betalinger annulleres. Hvis vi vurderer, at du har modtaget gevinster eller bonusser (eller en anden lignende fordel), som alene er modtaget på grund af Systemfejlen, og som du ellers ikke ville have modtaget, kan vi annullere ethvert spil, som er blevet påvirket af Systemfejlen, og annullere sådanne gevinster eller bonusser, som er blevet tildelt. I det omfang der allerede er sket udbetaling af en sådan gevinst eller bonus, kan denne kræves tilbagebetalt, eller Selskabet vil være berettiget til, at modregne dette beløb i eventuelle beløb, som Selskabet er skyldigt til dig eller at trække dette fra din konto.
  3. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab af data eller gevinster eller bonusser eller anden lignende fordel, der følger af en sådan Systemfejl, eller for skade på dit computersystem eller software, jf. dog punkt 12.2.
 4. Hvis du modtager gevinster eller bonusser (eller en anden lignende fordel) fra os, som er udbetalt som følge af en fejl begået i beretningen, fordelingen eller udbetalingen af os eller på vores vegne (hvad enten det skyldes et teknisk eller manuelt forhold), er vi berettiget til at annullere en sådan tildeling. Såfremt der allerede er sket udbetaling af den pågældende fordel, er Selskabet berettiget til, at modregne dette beløb i eventuelle beløb, som Selskabet er skyldigt til dig eller at trække dette fra din konto.
 5. Med forbehold af ovenstående leveres softwaren og tjenesterne på en 'som den er' og 'som tilgængelig' basis. Vi yder ingen garanti eller indeståelse, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået (hvad enten det er ved lov, vedtægter eller på anden måde), herunder men ikke begrænset til underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, tjenestens fuldstændighed. Vi yder heller ingen garanti for eller indestår for, at softwaren og tjenesterne lever op til dine tekniske behov.
 6. Udover hvad som måtte være beskrevet i dette afsnit 12, giver vi ingen form for garanti for softwaren og tjenesterne eller for de informationer og oplysninger, som måtte fremgå af softwaren, tjenesterne, markedsføringsmaterialer eller andre oplysninger, som afgives af Selskabet.

13. Ansvarsbegrænsninger

 • Det er frivilligt for dig at benytte Tjenesterne. Din brug af tjenesterne sker ud fra dit eget valg, skøn og risiko.
 • Selskabet hæfter ikke for dig eller nogen tredjepart i kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, for tab eller skade, der måtte opstå af eller på nogen måde er forbundet med din eller en tredjeparts, brug af Softwaren eller Tjenesterne, direkte eller indirekte, herunder, uden begrænsning, skader for tab af forretning, tab af fortjeneste (herunder tab af eller manglende modtagelse af forventede gevinster), driftstab, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab (selv i tilfælde hvor vi er blevet underrettet af dig om muligheden for sådanne tab eller skader).
 • Selskabet hæfter ikke i kontrakt eller på anden måde, for tab eller skade, der måtte opstå af eller på nogen måde er forbundet med din brug af et link, der er indeholdt på Stederne. Selskabet er ikke ansvarlig for indholdet på ethvert andet websted linket til fra Stederne eller via Tjenesterne.
 • Du bekræfter, at Selskabet ikke er ansvarligt over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af Softwaren eller Tjenesterne.
 • Intet i Servicebetingelserne udelukker ethvert ansvar for Selskabet for dødsfald eller personskade, der er forårsaget af Selskabets uagtsomhed.
 • Du accepterer, at i tilfælde af, at Softwaren eller Tjenesterne ikke fungerer korrekt som følge af, men ikke begrænset til, enhver forsinkelse eller afbrydelse i drift eller transmission, ethvert tab eller ødelæggelse af data eller kommunikation eller linjesvigt, enhver persons misbrug af de steder eller dets indhold eller nogen fejl eller udeladelse i indholdet eller andre faktorer uden for vores kontrol:
  1. Selskabet er ikke ansvarligt for tab, herunder tab af gevinster; og
  2. hvis sådanne fejl resulterer i en forøgelse af skyldte gevinster eller udbetalinger til dig, er du ikke berettiget til de gevinster, der henhører under en sådan forøgelse. Du skal straks underrette Selskabet om fejlen, og tilbagebetale eventuelle gevinster krediteret til din konto ved en fejl af Selskabet (som anvist af Selskabet), eller Selskabet kan, efter eget skøn, fratrække et beløb svarende til disse gevinster fra din konto eller modregne sådanne beløb mod ethvert beløb som Selskabet skylder dig.

14. Overtrædelse af disse vilkår og betingelser

 • Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Selskabet, dets white label partnere og deres respektive selskaber og deres respektive funktionærer, direktører og ansatte skadesløs øjeblikkeligt efter efterspørgsel fra og imod alle krav, forpligtelser, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer og alle andre afgifter (uanset årsag) der måtte opstå som følge af:
  1. din overtrædelse af Servicebetingelserne;
  2. din overtrædelse af lovgivning eller tredjemands rettigheder;
  3. din brug af Tjenesterne eller Softwaren eller brug af en anden persons adgang til Tjenesterne eller Softwaren ved hjælp af din bruger-id, uanset om det er med din tilladelse; eller
  4. din accept af eventuelle gevinster.
  Ud over retsmidler til rådighed, hvis du overtræder nogen af disse vilkår og betingelser i Servicebetingelserne eller Selskabet har begrundet mistanke om, at du har overtrådt vilkårene og betingelserne i Servicebetingelserne, vil Selskabet i tillæg til andre retsmidler og efter eget skøn, kunne bestemme at, dine gevinster kan fortabes og Selskabet kan tilbageholde enhver positiv saldo der derefter findes i din konto grundet skader eller andre beløb, som du skylder Selskabet ved verserende undersøgelse og/eller indgåelse af en hvilke som helst retslige skridt. Manglende overholdelse af Servicebetingelserne kan også resultere i diskvalifikation, kontolukning og/eller sagsanlæg imod dig.

15. Tvister

 • Du accepterer og indvilliger i, at en tilfældig- tal generator vil afgøre de tilfældigt genererede begivenheder, der kræves i forbindelse med Tjenesterne, og hvor resultatet der vises på Softwaren (som installeres og drives af din hardware) er modstridende med det resultat, der er vist på vores server, skal resultatet vist på vores server under alle omstændigheder have forrang. Du forstår og accepterer, at (uden at det berører dine andre rettigheder og retsmidler) Selskabets afgørelser skal være den endelige afgørelse i forhold til din brug af Tjenesterne, og du har ingen ret til at bestride Selskabets beslutninger med hensyn til sådanne sager.
 • Ingen krav eller tvister vil tages i betragtning mere end 7 hverdage efter datoen for den oprindelige transaktion. Du forpligter dig til at gøre sådanne krav eller tvister gældende overfor kundeservice afdeling på Kontakt@888.dk eller via support e-mailen relevant for et White Label Brand og give Selskabet alle de relevante oplysninger eller beviser, som Selskabet med rimelighed kan kræve til vurdering af dit krav eller tvistspørgsmål.
 • Selskabets supportteam vil gennemgå din påstand og meddele dig deres afgørelse inden for 14 arbejdsdage fra din indsendelse af dit krav eller tvist.
 • Hvis du ikke er enig med Selskabets afgørelse, bør du kontakte vores Support Manager for at appellere Selskabets afgørelse og hurtigst muligt give Selskabet alle de relevante beviser i forhold til dit krav eller tvist.
 • En Support Manager vil gennemgå dit krav eller tvist igen og give dig Selskabets endelige og bindende afgørelse inden for 14 hverdage.
 • Hvis du spiller i en EU-medlemsstat, kan du henvise en tvist vedrørende en spiltransaktion til EU-kommissionens online klageportal, som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Henvis venligst til e-mailadressen kontakt@888.dk ved anvendelse af online klageportalen.

16. Varighed og Opsigelse

 • Servicebetingelserne træder i kraft straks efter din fuldførelse af registreringsprocessen med Selskabet og i kraft indtil den opsiges i overensstemmelse med dens betingelser.
 • Vi kan opsige Servicebetingelserne og din konto (inklusiv dit brugernavn og adgangskode) uden varsel:
  1. hvis vi af en eller anden grund beslutter at afbryde levering af Tjenester generelt eller specifikt til dig;
  2. hvis vi mener, at du har overtrådt nogen af vilkårene i Servicebetingelserne;
  3. hvis din brug af Tjenesterne på nogen måde har været forkert eller i strid med ånden i Servicebetingelserne; eller
  4. hvis din konto på nogen måde er tilknyttet en eksisterende konto, der er blevet opsagt for overtrædelse af Servicebetingelserne. Hvis din konto er tilknyttet, eller er sat i forbindelse med eksisterende blokerede konti, kan vi lukke din konto, uanset arten af denne tilknytning, og registreringsoplysninger leveret på nævnte konti.
  5. for alle andre grunde, som vi finder rimelige.
 • Medmindre andet er fastsat i disse Servicebetingelser, vil en opsigelse af Servicebetingelserne medføre at eventuel saldo på din konto vil blive returneret til dig inden for en rimelig tid efter din anmodning. Der tages forbehold for vores ret til at fratrække et eventuelt tilgodehavende til os fra dig.
 • Du kan opsige Servicebetingelserne og din konto (inklusive dit brugernavn og password) når som helst ved at sende en mail til os på LukMinKonto@888.dk eller via en support e-mail relevant for et White Label Brand. Opsigelsen får virkning når Selskabet har registreret opsigelsen, hvilket skal finde sted senest 7 kalenderdage efter modtagelsen af din e-mail på Selskabets servere i Irland. Du forbliver ansvarlig for enhver aktivitet på din konto i tidsperioden mellem din fremsendelse af en e-mail og lukning af din konto hos Selskabet.
 • Ved opsigelse af Servicebetingelserne, skal du:
  1. Ophøre anvendelsen af Softwaren og Tjenesterne;
  2. Betale alle forfaldne skyldige beløb til Selskabet;
  3. Fjerne og permanent slette Softwaren fra dit computerudstyr og destruere alt relateret dokumentation i din besiddelse, varetægt, magt eller kontrol.
 • Retten til at opsige Servicebetingelserne i medfør af denne klausul forhindrer ikke parternes andre rettigheder eller retsmidler i forbindelse med eventuelle overtrædelser eller andre brud.
 • Ved opsigelse af Servicebetingelserne af enhver grund, medmindre andet er fastsat i Servicebetingelserne og med forbehold for eventuelle rettigheder eller forpligtelser som er opstået forud for opsigelsen, har ingen af parterne nogen yderligere forpligtelse til den anden part i medfør af Servicebetingelserne.
 • I tilfælde af vores opsigelse af Servicebetingelserne på grund af din misligholdelse af Servicebetingelserne, vil Selskabet refundere dig en eventuel saldo i din favør inden for 5 dage. Du kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Selskabet som følge af lukning af din konto.
 • Hvis du har valgt at selvudelukke dig selv fra vores platform, vil vi lukke alle konti identificeret som værende tilhørende dig i overensstemmelse med vores Ansvarligt Spil politik. Hvis du vælger en midlertidig “Tag en Pause” periode, vil din konto kun blive lukket på det ønskede In House Brand eller White Label Brand.
 • Hvis du tidligere har haft et problem med ludomani, økonomiske vanskeligheder, eller andre lignende tilstande som beskrevet i vores politik “Ansvarligt spil”, er det dit ansvar at afstå fra at åbne nye konti, mens et sådant problem verserer. For eksempel, hvis du tidligere har været blokeret for en spil-afhængighed med nogle brands drevet af Selskabet, er du forpligtet til at afstå fra at åbne nye konti i nogen af de brands. Hvis du gør det, vil vi lukke alle konti, så snart det bliver opdaget. Vi er ikke forpligtet til at refundere dig nogen indbetaling eller midler fra den konto, du åbnede, mens sådant problem bestod.

17. Generelt

 • Såfremt en del af Servicebetingelserne anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den ulovlige bestemmelse anses for at kunne udskilles fra resten af Servicebetingelserne og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af nogen af de resterende bestemmelser af Servicebetingelserne. I tilfælde hvor en del af Servicebetingelserne anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal det i overensstemmelse med gældende lovgivning, fortolkes så tæt som muligt, på den parternes oprindelige hensigt.
 • Et eventuelt afkald på at gøre et vilkår i Servicebetingelserne gældende, kan ikke fortolkes som et afkald på at gøre foregående eller efterfølgende brud på vilkår i Servicebetingelserne gældende.
 • Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, skal intet i Servicebetingelserne skabe eller medføre rettigheder eller andre fordele til tredjemand.
 • Intet i Servicebetingelserne skal fortolkes som en skabelse af et ansættelsesforhold, agentur, partnerskab, tillidsarrangement, tillidsforhold eller nogen anden form for fælles foretagende mellem dig og os.
 • Servicebetingelserne indeholder hele aftalen mellem Selskabet og dig om din brug af Softwaren og Tjenesterne og erstatter enhver og alle forudgående aftale mellem Selskabet og dig vedrørende de samme forhold. Du bekræfter, at du ved accept af Servicebetingelserne ikke kan påberåbe dig andre erklæringer end hvad der er udtrykkeligt tilkendegivet af Selskabet i Servicebetingelserne.
 • Selskabet forbeholder sig retten til at overføre, overdrage, give i underlicens eller pantsætte Servicebetingelserne, helt eller delvist, uden dit samtykke: (i) til en hvilken som helst enhed inden for samme koncern som Selskabet, eller (ii) i tilfælde af en fusion, salg af aktiver eller lignende selskabsretlig transaktion, hvor Selskabet kan være involveret i. Du må ikke på nogen måde nogen overføre, overdrage, give i underlicens eller pantsætte dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Servicebetingelserne.
 • Med forbehold for gældende lovgivning og regulering, kan Selskabet udlicitere nogle af eller alle de Tjenester givet under Servicebetingelserne til tredjeparter.
 • I Servicebetingelserne betyder “du” eller “din” eller “bruger” eller “spiller” enhver person, som anvender Tjenesterne eller Softwaren under Servicebetingelserne. Medmindre andet er angivet, refererer “vi”, “os” eller “vores” kollektivt til Selskabet og dets datterselskaber, associerede selskaber, direktører, ledere, medarbejdere, agenter og entreprenører.
 • Intet i Servicebetingelserne kan eller skal fortolkes således, at det giver dig nogen sikkerhed i r aktiverne i Selskabet, herunder – og for at undgå tvivl – heller ikke til sikkerhed for beløb indestående på din konto.

18. Spillereguleringer

Selskabets udbud af online gambling er reguleret af dansk lovgivning og forskrifter. Du anerkender, at Selskabet kan være forpligtet til at videregive visse oplysninger om dig og din konto til de danske myndigheder i henhold til sådan lovgivning og forskrifter.


19. Chat-funktion

Som en del af din brug af Tjenesten, kan Selskabet stille en chat-funktion til rådighed, som gør dig i stand til at kommunikere med andre brugere af Tjenesten. Selskabet forbeholder sig retten til at gennemgå chatten og til at føre en fortegnelse over alle udtalelser på en sådan funktion. I forbindelse med din brug af chatten er du underlagt følgende regler:

 • Du må ikke komme med nogen udtalelser, der er seksuelt eksplicitte eller groft krænkende, herunder give udtryk for intolerance, racisme, had eller blasfemi.
 • Du må ikke komme med udtalelser, der er udtryk for misbrug, som er ærekrænkende eller chikanerende eller fornærmende for andre brugere af Tjenesten.
 • Du må ikke komme med udtalelser, der reklamerer, promoverer eller på anden måde vedrører andre online enheder.
 • Du må ikke komme med udtalelser om Selskabet eller Hjemmesiderne eller noget andet websted tilsluttet Selskabet, der er usande og/eller ondsindede og/eller skadelige for Selskabet.
 • Vi er fuldt ud klar over, at engelsk ikke er det første sprog for mange af vores spillere i hele verden. På dette tidspunkt fastholder vores politik dog, at det er det eneste sprog, der er tilladt i vores chatprogram.

I tilfælde af din overtrædelse af nogen af de ovennævnte bestemmelser om chatten forbeholder Selskabet sig retten til at fjerne din adgang til chat-funktionen midlertidigt eller permanent og/eller til midlertidigt eller permanent at lukke din konto. I dette tilfælde har Selskabet pligt til at refundere beløb, der måtte være på din konto, som overstiger eventuelle beløb, du måtte skylde til Selskabet på dette tidspunkt.
BEMÆRK VENLIGST: Når du anvender chat-funktionen, kan alle personligt identificerbare oplysninger, som du sender, læses, indsamles eller anvendes af andre brugere af samme chat og anvendes af tredjemand til at sende dig uopfordrede beskeder. Selskabet er ikke ansvarligt for personligt identificerbare oplysninger, som du vælger at indsende via chat-funktionen.


20. Kundeserviceafdeling og Særlige Kampagner

 • For at sikre kvalitet kan dine opkald til kundeservice blive optaget.
 • Du giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at Selskabet kan anvende de kontaktoplysninger, du opgav ved registrering, til lejlighedsvis at kontakte dig direkte i forhold til din brug af Tjenesterne eller andre produkter eller tjenester, der til enhver tid tilbydes af Selskabet, dets partnere eller forbundne selskaber.
 • Selskabet vil ikke tolerere nogen krænkelse af Selskabets medarbejdere fra brugere af Tjenestens side. I tilfælde af at Selskabet efter eget skøn, vurderer, at din opførsel via telefon, live chat, e-mail eller på anden måde har været krænkende eller nedsættende over for nogen af Selskabets medarbejdere, har Selskabet ret til at blokere eller opsige din konto hos Selskabet, og under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.
 • Selskabet kan løbende tilbyde dig deltagelse i kampagner, bonus og specielle tilbud. Sådanne kampagne vil være reguleret af disse Servicebetingelser, Bonuspolitikken samt de specifikke vilkår som måtte være oplyst i forbindelse med det enkelte tilbud. Selskabet kan blandt andet kontakte dig med sådanne tilbud via (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS og (iv) yderligere åbning af vinduer inde fra Softwaren. Kampagner begynder som oftest kl. 00:00 og slutter kl. 23:59 GMT på de angivne datoer, medmindre andet er angivet i kampagnens vilkår & betingelser.
 • Vi vil give dig en mulighed for at fravælge forskellige former for kommunikation fra Selskabet, og hvis du foretager fravalg, vil Selskabet respektere dette ønske.

21. Valutakurser

Du anerkender og accepterer hermed, at jackpots og andre promotionsrelaterede beløb kan vises på hjemmesiden i én valuta, men kan udbetales til dig i en anden valuta. Alle valutaomregninger udført af Selskabet med henblik på at tillade dig at indbetale til og hæve penge fra din konto skal udføres af Selskabet til en kurs svarende til daglige valutakurs, der tilbydes af banker og kreditkortselskaber.


22. Afinstallerings- og Genvejstilføjelser

Hvis du bruger Softwarens download-formular og ønsker at afinstallere Softwaren, kan du gøre dette via Tilføj/fjern programmer på din computer. Bemærk venligst, at ved installation af Softwaren skal følgende genveje tilføjes til din computers skrivebord:

 • Hurtig start-genvej
 • Skrivebordsikon
 • Klientlink fra startmenuen
 • Mærkemappe med klient- og afinstalleringslink fra programindstillingen i startmenuen
 • Klientlink fra spilmuligheden i startmenuen

Hvis du vælger at afinstallere Softwaren, vil visse registreringsnøgler forblive på din computer for at opretholde ansvarlige spilleregler, overvåge forsøg på misbrug og for at imødekomme Spillemyndigheden.


23. Minimumskrav til hardware

De anbefalede minimumskrav til downloadversionen er:

 • For PC:
  • Styresystem - Windows 7 Home Basic
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (eller tilsvarende i AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 300Mb tilgængelig
 • For Mac anbefales følgende:
  • Styresystem: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Hukommelse: 4GB DDR2 667 MHz
 • Den ikke-downloadbare klient understøttes af følgende browsere: Internet Explorer 10.0 og den nyeste version af Firefox, Safari og Chrome.
 • Du skal have Adobe Flash Player (10,3 eller derover) installeret. Skulle den version af Adobe Flash Player, der er installeret, være inkompatibel med ovennævnte krav, vil brugerne blive bedt om at downloade og installere den krævede version.
 • I forhold til den mobile applikation på iPhone og iPad, understøtter vi iOS 9.1 og derover.
 • I forhold til den mobile applikation på Androids styresystem, er minimumskravene:
  • ARMv7-processor med vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 og AAC HWafkoder
  • Android™ 4.4 og derover
  • 1GB RAM

Bemærk, at vi til enhver tid kan vælge at ophøre med at understøtte ældre versioner af ovennævnte hardware eller software.


24. Lovvalg

Servicebetingelserne og forholdet mellem parterne er underlagt, og fortolkes i overensstemmelse med, dansk lov, og du underkaster dig uigenkaldeligt, de danske domstoles kapacitet til at behandle eventuelle tvister (herunder krav om modregning og modkrav), der måtte opstå i forbindelse med oprettelse, gyldighed, virkning, fortolkning eller ydeevne, eller de retlige forhold oprettet ved Servicebetingelserne eller på anden måde opstået i forbindelse med Servicebetingelserne.

25. Bestemmelser vedrørende specifikke spil


Jackpot-gevinster

Du accepterer hermed, at i tilfælde af at du vinder en jackpot på DKK 135,00 eller mere (eller tilsvarende i anden valuta) på kasinospillemaskiner, videospillemaskiner, videopoker eller andre jackpot-spil eller maskiner, vil du give Selskabet en uigenkaldelig, eksklusiv og vedvarende verdensomspændende ret og licens til at bruge dit navn, billede og lignende i ethvert medie, i forbindelse med markedsføring og promovering af Selskabet og Hjemmesiden, og du vil samarbejde fuldt ud med Selskabets repræsentanter i denne forbindelse.

Selskabet forbeholder sig retten til, i en rimelig periode, at gennemgå din jackpot-gevinst for at sikre dens gyldighed.


Live Casino

Du anerkender hermed, at for at spille i vores Live Casino, skal en spiller opfylde følgende minimumskrav til hardware, software og tilslutning:

 • Hardware:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III eller 100% kompatibel
  • 1 GB RAM
  • Tastatur, mus
 • Software:
  • Microsoft Windows XP SP2 eller højere
  • SVGA grafikkort med kapacitet til en opløsning på 800 x 600 eller højere
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller nyere
  • Adobe Flash Player 9
 • Tilslutning: 256 kbps

Bemærk, at vi til enhver tid kan vælge, at ophøre med at understøtte ældre versioner af ovennævnte hardware eller software efter eget skøn.
Du accepterer hermed, at i tilfælde af at Live Casino frakobles på grund af uegnet hardware, software og/eller tilslutningskonfigurationer fra spillerens side, er vi ikke forpligtet til at kompensere den pågældende spiller, og Selskabet er ikke ansvarligt for tab, herunder tab af gevinster, der måtte følge heraf.


Poker

Du anerkender hermed, at alle væddemål indgået af dig i forhold til multi-player pokerspil er væddemål placeret med andre brugere og ikke med eller mod Selskabet. Selskabet påtager sig ikke nogen risiko overhovedet for væddemål indgået mellem dig og andre brugere af Tjenesten. Selskabet indgår eller accepterer under ingen omstændigheder selv væddemål.
Du forstår og accepterer, at alle vores multi-player pokerspil er offentlige og derfor kan revideres og offentliggøres af andre spillere, enten på tidspunktet for spillet eller derefter.
Vi leverer multi-player pokerspil for at skabe en platform, hvor brugerne kan spille poker og indgå væddemål med hinanden ved hjælp af Softwaren. For denne service opkræver vi enten:

 1. en kommission (kendt som et “rake”), som er beregnet i overensstemmelse med Husreglerne; eller
 2. en procentdel af “buy-in”-gebyret for turneringer.

Aftalt spil: Aftalt spil opstår, når to eller flere spillere ved et pokerbord forsøger at opnå en unfair fordel ved at dele viden om deres kort eller andre oplysninger. Enhver spiller, der indgår hemmelige aftaler eller forsøger at lave hemmelige aftaler med nogen anden spiller, mens den pågældende spiller bruger Tjenesten, kan blive permanent udelukket fra at bruge Tjenesten eller Softwaren eller andre relaterede tjenester i Selskabet, vedkommendes konto kan opsiges øjeblikkeligt, og Selskabet er berettiget til at tilbageholde alle penge på en sådan spillers konto. Vi har udviklet og anvender sofistikeret teknologi med det formål at opsøge og identificere spiller, som handler i aftalt spil. Hvis Selskabet informeres om mistanke om hemmelige aftaler, kan det, efter eget skøn, ophæve mistænkte spilleres adgang til Tjenesten og/eller blokere deres konti og tilbageholde alle tilgængelige midler fra kontiene. Ingen spiller har ret til at kræve, at Selskabet tager andre skridt mod spillere, der mistænkes for aftalt spil, snyd eller anden form for svindel.
Hvis du har mistanke om, at en spiller har en hemmelig aftale med en anden eller snyder, kan du kontakte os via e-mail på Kontakt@888.dk eller via den relevante support-e-mailadresse for et White Label Brand.
Chip-Dumping: Chip-dumping opstår, når en spiller forsætligt taber en hånd for bevidst at overføre sine chips til en anden spiller. Enhver spiller, der er involveret i Chip-dumping, eller som har gjort forsøg på Chip-dumping under brug af Tjenesten, kan blive permanent udelukket fra at bruge Tjenesten eller Softwaren eller eventuelle andre relaterede tjenester i Selskabet, og en sådan spillers konto kan opsiges øjeblikkeligt. Hvis Selskabet informeres om en mistanke om Chip-dumping, kan det efter eget skøn opsige mistænkte spilleres adgang til Tjenesten og/eller blokere deres konti og alle penge på en sådan spillers konto. Under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere eventuelle midler, der kan være på kontoen på dette tidspunkt, til den pågældende spiller.
Hvis vi har rimelig mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk med henblik på at opnå en fordel over en anden spiller eller på at begå en handling i ond tro i forhold til de andre spillere eller Selskabet - for eksempel anvende særlige teknikker til at skade andre spillere, eller spiller som en gruppe, har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle sådanne konti, og i sådanne tilfælde er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.
Seating-hjælpemidler: Uden at fravige den forbudte brug af Software-hjælpemidler, har du ikke lov til at bruge noget softwareprogram eller ekstern hjælp, som efter vores mening gør det muligt at finde en plads ved et pokerbord, eller automatisk placerer dig ved et pokerbord (“Seating-hjælpemidler”). Vi gennemgår løbende brugen af Tjenesterne med henblik på at afsløre eventuel brug af Seating-hjælpemidler, og i det tilfælde at vi vurderer, at de har været anvendt, forbeholder vi os retten til at handle, som vi finder passende, herunder øjeblikkeligt blokere adgangen til Tjenesterne for de ulovlige brugere, opsige sådanne brugeres konti og tilbageholde alle penge indeholdt i en sådan konto.
Misbrug af “Sit Out”-funktion: “Sit Out”-funktionen er kun beregnet til at tage korte pauser mellem længere spilleperioder. Det er ikke beregnet til brug, når der ikke spilles ved bordet, eller til at vente på, at spillere tilslutter sig eller forlader bordet. Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at gribe ind over for spillere, som foretager “sit out” i længere perioder. Spillere, som gentagne gange misbruger “Sit Out”-funktion, kan blive forhindret i at deltage i vores pokerspil, enten midlertidigt eller på ubestemt tid.
Betalingsstrider: Hver bruger af Tjenesten er fuldt ud ansvarlig for at betale alle penge, som vedkommende måtte skylde andre brugere af Tjenesten og/eller Selskabet. Ethvert krav, som en bruger af Tjenesten kan have på udbetaling af gevinster i forbindelse med et tabt væddemål indgået af en anden bruger af Tjenesten, skal rettes imod den anden bruger og ikke mod Selskabet. Selskabet er på ingen måde ansvarligt for at betale dig, hvis en bruger af Tjenesten af en hvilken som helst grund ikke betaler sin gæld, eller for at handle over for sådanne brugere. Alle tvister, der opstår mellem brugere af Tjenesten, herunder dem, der vedrører manglende betalinger, er Selskabet uvedkommende.
Hvis din konto på nogen måde kan forbindes med snyd i poker - for eksempel gennem Chip-dumping, aftalt spil eller modtagelse af ulovlige pengeoverførsler – kan din konto opsiges, og vi vil ikke være forpligtet til at refundere penge fra din konto. Dette gælder, uanset om det kan bevises, at din konto forsætligt modtager midler fra en ulovlig bruger.
I forbindelse med gennemførelse af en undersøgelse for snyd i forbindelse med poker, er vi ikke forpligtet til, at lægge spillerens forklaringer til grund. Hvis en sådan undersøgelse er tilendebragt, og din konto er genåbnet, kan vi vælge at fjerne mængden af uretmæssige midler fra din spillekonto.
Pengeoverførsler - Hvis du vælger at sende en pengeoverførsel til en konto, accepterer du, at denne overførsel er uigenkaldelig. Når beløbet og modtagerens brugernavn er blevet bekræftet, er en sådan overførsel uigenkaldelig, og vi er ikke ansvarlige for tab af midler, som eventuelt måtte være resultatet af en spillers overførsel af penge til en forkert konto.
Hvis din konto modtager midler via pengeoverførsel fra konti, som har problemer med sikkerheden, forbeholder vi os retten til at blokere din konto og tilbageholde midler, indtil sådanne sikkerhedsproblemer er løst på alle konti - herunder dem, som du har modtaget pengeoverførsler fra.
Ingen spiller har ret til at kræve, at Selskabet tager skridt mod spillere, der mistænkes for aftalt spil, snyd eller anden form for svindel. Selskabet vil ikke give oplysninger vedrørende undersøgelser eller eventuelle efterfølgende resultater. Du er fuldt ud bekendt med, at der er en risiko for at tabe penge, når du spiller via Tjenesterne, og du har det fulde ansvar for sådanne tab. Du accepterer, at din brug af Tjenesterne er frivillig , efter dit eget skøn og på din egen risiko. Ud over hvad der er nævnt heri, har du i forhold til dine tab ikke nogen som helst krav mod Selskabet og dets tilknyttede selskaber eller nogen White Label-partner eller deres respektive direktører, ledere eller medarbejdere.


Live Poker

For at spille ved live poker videoborde skal du have et videokamera tilsluttet computeren.
Spillere, der laver en Sit-out i et live pokerspil, vil blive fjernet fra videobordet for at frigøre sædet for andre spillere på venteliste (medmindre ventelisten er tom).
Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af spillere, som kan “se” live poker videoborde, og til enhver tid ændre dette antal.
Din brug af live poker videoborde er underlagt følgende regler:

 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der er seksuelt eksplicit eller groft stødende, herunder eventuelle udtryk for intolerance, racisme, had eller blasfemi ved bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der misbrugende, ærekrænkende eller chikanerende eller fornærmende over for andre spillere ved bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der forsøger at udnytte spillet med henblik på reklame eller på at fremme kommercielle eller private interesser.

I tilfælde af at du overtræder nogen af ovennævnte bestemmelser om regler for deltagelse ved live poker videoborde, har Selskabet ret til at fjerne dig fra pokerrummet eller træffe enhver anden foranstaltning, der skønnes nødvendig, herunder enten midlertidig suspension eller permanent opsigelse af din konto.
Hertil kommer, at Selskabet har ret til at nægte præmier i kampagner relateret til poker videoborde for eventuelle deltagere, hvor Selskabet finder, at den pågældende spiller har overtrådt reglerne, herunder bevidst dækket eller blokeret kameraet.
Selskabet er ikke ansvarligt for nogen billeder lagt ud på webkameraer eller kommentarer fra spillere derpå, og kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle opfattede fornærmelser eller skader. Selskabet er ikke forpligtet til at overvåge sådanne billeder og kommentarer eller til at informere dig om eventuelle foranstaltninger, der træffes mod et medlem, når en klage er blevet indgivet.
Din deltagelse ved et live poker videobord vil blive anset for at være din accept over for Selskabet til at bruge dit navn, lyd, billede og land til reklameformål og markedsføringsformål, som det ønsker, uden krav om nogen form for betaling. Din deltagelse bekræfter, at du giver Selskabet ret til denne brug.
Du anerkender og accepterer, at Selskabet kan filme og fotografere pokerbordene samt streame videoer fra samme på Hjemmesiderne.
Du forstår yderligere og accepterer, at ved at gå ind til et live pokerbord vil andre spillere ved bordet også kunne bruge og offentliggøre dit billede og lyd uden for Selskabets kontrol, og du vil ikke kunne gøre krav mod Selskabet i denne forbindelse.


Sportsspil

Læs omhyggeligt "888sport Sport Betting regler".


Bonusser

Hvis vi har rimelig mistanke om, at en spiller misbruger nogen af vores indskudsrelaterede bonusser på nogen måde, kan vi vælge at opsige kontoen, og eventuelle konti på tværs af vores Tjenester, og tilbageholde midler fra sådanne konti. En mistanke om misbrug kan være baseret på gentagne mønstre af indskud/udbetaling/genindskud, som kun er beregnet til at opnå indskudsbonus.
Hvis vi har rimelig mistanke om, at spilleren misbruger vores ekstra sites og ekstra spiltilbud, kan vi vælge at opsige kontoen, og eventuelle konti på tværs af vores Tjenester, og tilbageholde midler fra sådanne konti. Hvis vi har rimelig mistanke om, at spilleren misbruger ånden i de ekstra spillesites - for eksempel ved at spille gentagne gange kun med ekstra spil eller ved at købe alle billetterne til et ekstra spil - kan vi vælge at lukke kontoen og alle forbundne konti på tværs af vores Tjenester samt tilbageholde midler fra sådanne konti.
Hvis vi har mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk - for eksempel ved anvendelse af bestemte væddemålsteknikker eller indgår væddemål som en gruppe - har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle konti, og i sådanne tilfælde skal Selskabet ikke være forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.


Sidst opdateret 24. marts 2022.


VENLIGST UDSKRIV OG BEHOLD EN KOPI AF SERVICEBETINGELSERNE TIL DIT ARKIV.