SERVICEBETINGELSER

888 Danmark Limited (“Selskabet”) er registreret i henhold til lovgivningen i Malta og er en del af 888 koncernen. Selskabet er licenseret og reguleret af Spillemyndigheden i henhold til bestemmelserne i Spilleloven af 2010 med henblik på drift og tilbyder online væddemål og casino-tjenester. LÆS VENLIGST SERVICEVILKÅRENE ANGIVET NEDENFOR (“SERVICE BETINGELSER”) FØR DU BENYTER SELSKABETS TJENESTER.

Selskabet tilbyder spilletjenester via sine in-house brands (“In-House Mærke”), diverse andre mærker, og via tredjemandsmærker som en del af såkaldte “White Labels” (hver en “White Label Mærke”). Ud over at tilbyde sine spilletjenester via internettet (“Internet Platform”), kan Selskabet fra tid til anden tilbyde sine tjenester via alternative platforme såsom (i) interaktivt tv (ii) mobile gambling platforme og (iii) i fly underholdnings platforme (hver en “alternativ platform”).

Når du bruger Selskabets spilletjenester enten via Internet Platformen eller en Alternativ Platform, vil Servicebetingelserne gælde for sådan brug i det omfang, som det efter omstændighederne er gældende.

Ud over de Servicebetingelser og den Fortrolighedspolitik, som du bør gennemgå, er din brug af Selskabets spilletjenester underlagt alle yderligere krav, der finder anvendelse fra tid til anden til den type spilletjenester, som du bruger, herunder, men ikke begrænset til, "Bonus Policy", "Udbetalingspolitikken", "Ansvarligt spil politikken", "Turneringsregler", "Husregler", “Politik vedrørende afbrydelse af forbindelse”, "888sport Sportsvæddemålsregler", (tilsammen “Yderligere regler”) som opdateres fra tid til anden. Servicebetingelserne er sammen med Fortrolighedspolitik og de Yderligere Regler, som anses for at være en integreret del heraf, et bindende juridisk dokument mellem dig og Selskabet (“Brugeraftalen”).


1. Introduktion

 • Ved at registrere med Selskabet og/eller ved brug af Selskabets spilletjenester og/eller ved at markere “Jeg accepterer disse vilkår og betingelser” boksen (eller enhver anden lignende formulering) og/eller ved at downloade, installere eller bruge softwaren, accepterer du at være bundet af Brugeraftalen i sin helhed og uden forbehold. Brugeraftalen udgør et bindende juridisk dokument mellem dig og Selskabet og Aftalen regulerer din brug af vores spilletjenester på alle tidspunkter.
 • Alle transaktioner mellem dig og Selskabet finder sted i Irland, hvor Selskabets hovedservere er placeret.
 • Selskabets software, der er tilgængelig i enten download eller ikke-download-formularer, og via enten Internettet Platform eller en Alternativ Platform (“Softwaren”), giver dig mulighed for at bruge vores spilletjenester (“Tjenester”). Selskabet forbeholder sig ret til at suspendere, ændre, fjerne eller tilføje til Tjenester eller Software efter eget skøn med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Selskabet er ikke ansvarlig for tab du måtte lide som følge af ændringer, og du har intet krav mod Selskabet i en sådan forbindelse.
 • Du skal få adgang til Softwaren og bruge Tjenesterne kun via din egen konto, og du kan aldrig få adgang til softwaren eller bruge Tjenesterne via en anden persons konto. Skulle du forsøge at bruge Tjenesterne via enhver anden persons konto, vil vi være berettiget til straks at lukke alle dine konti, bevare alle penge på sådanne konti og forbyde dig fra fremtidig brug af Tjenesterne.
 • Hvis det skønnes relevant, kan Selskabet efter eget skøn beslutte, at forhindre dig i at registrere eller bruge flere konti eller af nogen fra den samme familie eller som bor i samme husstand. Selskabet er på ingen måde ansvarlig for at forhindre registrering af flere konti, men kan gribe ind, herunder ved at fastholde alle penge i sådanne konti, på enhver person der åbner flere konti efter behov, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor konti er registreret fra samme husstand, uanset om registreringsoplysninger leveres på tidspunktet for åbning af disse konti.
 • Selskabet udbyder spil i overensstemmelse med den af Spillemyndigheden tildelte spillicens, som er gældende på dansk territorium. Selskabet er alene ansvarlig for at overholde dansk spillelovgivning, og Selskabet er alene begrænset af den tildelte spillicens.

2. Accept af vilkår og betingelser

 • Hvis du ikke er enig med nogen af bestemmelserne i Brugeraftalen skal du straks stoppe med at bruge Softwaren og fjerne softwaren fra din computer og/eller enhver anden brugbar enhed.
 • Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere, opdatere og ændre all e vilkår og betingelser i Brugeraftalen fra tid til anden, og vi vil give dig besked om en sådan ændring, modifikation eller forandring ved at offentliggøre den nye version af Brugeraftalen på relevante sider af al In-House Mærke og White Label Mærke hjemmesider. Enhver modificeret version af Brugeraftalen træder i kraft 14 dage efter offentliggørelsen på internettet webstedet eller tidligere hvis det kræves af gældende lovgivning, forordning eller direktiv, og din fortsatte brug af Tjenesterne eller Softwaren efter nævnte frist, vil blive anset for at udgøre din accept af ændringerne i Brugeraftalen. Det er dit ansvar at sikre, at du er bekendt med de korrekte, aktuelle vilkår og betingelser for Brugeraftalen og vi råder dig til at tjekke for opdateringer på regelmæssig basis. BEMÆRK: Vi tager vores ansvar i forhold til dit privatliv overordentlig alvorligt og derfor vil ændringer til Fortrolighedspolitikken være underlagt de modifikations bestemmelser der findes deri.

3. Overholdelse af love

 • Internet gambling er måske ikke lovligt i visse jurisdiktioner. Du forstår og accepterer, at Selskabet ikke er i stand til at give dig nogen juridisk rådgivning eller forsikringer i forbindelse med din brug af Tjenesterne og at Selskabet ikke fremsætter erklæringer overhovedet med hensyn til lovligheden af Tjenesterne i din jurisdiktion. Kontroller venligst de relevante love i din jurisdiktion før du registrerer med Selskabet og bruger Tjenesterne.
 • Tjenesterne er kun beregnet til brugere, der ikke ved lovgivning i en gældende jurisdiktion forbydes at deltage i gambling på internettet. Selskabet har ikke til hensigt at gøre det muligt for dig at være i strid gældende lovgivning. Du erklærer, garanterer og accepterer at sikre, at din brug af Softwaren og Tjenesterne vil overholde al gældende lovgivning, reguleringer og regler. Selskabet er ikke ansvarlig for din ulovlige eller uautoriserede brug af Softwaren og/eller Tjenesterne. Søg venligst advokatbistand i den gældende jurisdiktion, hvis du er i tvivl om lovligheden af din brug af Softwaren og Tjenesterne i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, der gælder for dig. Ved at acceptere disse vilkår, accepterer du at hjælpe Selskabet, i det omfang det er muligt, med dets overholdelse af gældende lovgivning og bestemmelser.
 • Personer i visse lande, herunder, men ikke begrænset til, USA, Israel og Tyrkiet er hverken berettiget til at åbne en konto hos Selskabet, foretage indbetalinger eller bruge Tjenesterne. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre listen over lande, hvorfra den ikke vil acceptere brugere af Tjenesten efter eget skøn.
 • SERVICEBETINGELSERNE er udarbejdet i overensstemmelse med dansk ret og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. SERVICEBETINGELSERNE for brugen af Selskabets Internet Platform gælder alene inden for dansk territorium. Enhver brug af Selskabets Internet Platform uden for dansk territorium skal ske i overensstemmelse med den pågældende jurisdiktions lovgivning.

4. Tilladt Deltagelse

 • Ingen under 18 år eller en alder der kræver samtykke til at deltage i de aktiviteter, der indgår i Tjenesterne i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiktion, (“Lovlig Alder”), kan downloade Softwaren eller bruge Tjenesterne under nogen omstændigheder og enhver person, der ikke er af Lovlig Alder, der downloader Softwaren eller bruger Tjenesterne vil være i strid med betingelserne i Brugeraftalen. Selskabet forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at anmode om bevis på alder for at kontrollere, at personer, der ikke er af Lovligt Alder ikke bruger Tjenesterne. Selskabet kan opsige din konto og/eller udelukke dig fra at bruge Softwaren eller Tjenesterne, hvis du ikke leverer bevis på alder eller hvis Selskabet har mistanke om, at du ikke er af Lovlig Alder. Selskabet forbeholder sig ret til at tilbageholde eventuelle midler på din konto indtil din alder er bekræftet.
 • Vi forbeholder os ret til enhver tid, at kontrollere din registreringsdetaljer, såsom navn, adresse, alder og brugte betalingsmetoder ved at anmode om visse dokumenter. Disse dokumenter skal typisk omfatte et identitetskort, bevis for adresse, såsom elregningen, og bevis for din betalingsmetode, og kan uploades via Kassen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi anmode om, at de disse dokumenter fremsendes noteret, hvilket betyder, at dokumenterne er stemplet og attesteret af en notar. I tilfælde af, vores anmodninger om dokumenter ikke opfyldes af medlemmet, kan Selskabet, efter eget skøn, opsige kontoen, og tilbageholde eventuelle midler, der måtte være til stede. Skulle dokumenterne ikke opfylde vores interne sikkerhedskontrol - for eksempel, hvis vi har mistanke om, at de er blevet manipuleret med, eller på nogen måde er tilvejebragt for at vildlede - er vi ikke forpligtet til at acceptere sådanne dokumenter som gyldige, og vi er ikke forpligtet til at give feedback på den nøjagtige karakter af vores opdagelser med hensyn til disse dokumenter.
 • Når du anvender Hjemmesiden, kan du blive afkrævet visse oplysninger så som oprindelsen af dine midler, økonomiske status, beskæftigelse og lignende. Vi forbeholder os retten til at begrænse din konto, herunder, dog ikke begrænset til, at foretage begrænsninger i de beløb, som du måtte indbetale på din konto, ud fra de oplysninger, du har givet os, eller andre oplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab, som du eventuelt måtte lide (i) forud for fastsættelsen af en sådan begrænsning eller (ii) på eventuelle øvrige konti, som du måtte have registreret, eller som du genaktiverer før eller efter fastsættelsen af en sådan begrænsning.
 • Vi forbeholder os ret til at foretage baggrundstjek på ethvert medlem, uanset årsag, herunder (men ikke begrænset til) enhver undersøgelse af identiteten på medlemmet, kredit kontrol udført på medlemmet, eller undersøgelser af medlemmets personlige historik. Baggrunden for sådanne undersøgelser vil være afhængig af den konkrete sag, men kan omfatte (men er ikke begrænset til) kontrol af medlemmets registreringsdetaljer, såsom navn, adresse og alder, kontrol af medlemmets finansielle transaktioner, og verifikation af medlemmets spilleaktivitet. Selskabet er ikke forpligtet til at oplyse medlemmet om at en sådan undersøgelse finder sted. Sådanne aktiviteter kan omfatte anvendelse af specifikke tredjeparts virksomheder, der udfører undersøgelserne efter behov. Selskabet kan, efter eget skøn, beslutte e at opsige et medlems konto og tilbageholde alle midler i en sådan konto, på det grundlag, at en sådan undersøgelse giver en negativ eller usikker konklusion.
 • Under deres ansættelsesperiode og for en periode på 24 måneder derefter, må ingen direktør, medarbejder, konsulent eller agent for Selskabet eller nogen anden virksomhed inden for Koncernen eller leverandører, forhandlere eller white label partnere bruge Tjenesterne direkte eller indirekte, ej heller må nogen leverandør eller kreditor. Denne begrænsning gælder også for slægtninge til disse personer og til dette formål omfatter, men er ikke begrænset til, termet ‘slægtninge’, enhver ægtefælle, partner, forældre, børn eller søskende.

5. Informationsteknologi/Immaterielle Rettigheder

 • Selskabet giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-sub-licensløsning ret til at installere og bruge Softwaren og alt indhold afledt af Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret og alle andre immaterielle rettigheder indeholdt deri i forbindelse med Tjenesterne i overensstemmelse med Brugeraftalen. Du må installere Softwaren på en harddisk eller andre lagringsenheder, og kan tage back up kopier af Softwaren, forudsat at sådanne back up kopier kun bruges af dig i forbindelse med Tjenesterne via en computer, hvor du er den principalle bruger. Softwarens kode, struktur og organisering er beskyttet af immaterielle rettigheder. Du må ikke:
  1. kopiere, videredistribuere, offentliggøre, dekompilere, adskille, ændre, oversætte eller gøre noget forsøg på at få adgang til kildekoden for at skabe afledte værker af kildekoden, eller på anden måde;
  2. sælge, overdrage, give i underlicens, overføre, distribuere eller lease Softwaren;
  3. gøre Softwaren tilgængelig for tredjepart via et computernetværk eller på anden måde;
  4. eksportere Softwaren til noget land (enten fysisk eller elektronisk); eller
  5. bruge Softwaren på en måde, er forbudt ved gældende lovgivning eller regler.
   (tilsammen de “Forbudte Aktiviteter”).
  Du er eneansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller udgifter, der udspringer af eller i forbindelse med udførelsen af Forbudte Aktiviteter. Du skal underrette Selskabet straks efter at du er blevet opmærksom på om kommissionen af en person af en af de Forbudte Aktiviteter og give Selskabet rimelig assistance med eventuelle undersøgelser, der foretages i lyset af de oplysninger, som du har givet.
 • De mærkenavne vedrørende In-House Mærker, White Label Mærker og Siderne (som defineret nedenfor) og alle andre varemærker, servicemærker og/eller handelsnavne, der anvendes af Selskabet enten på egne vegne eller sammen med sine white label partnere fra tid til anden (“Varemærkerne”) er de varemærker, servicemærker og/eller handelsnavne i Selskabet eller enhver virksomhed inden for Koncernen eller dets licensgivere eller dets white label partnere og disse enheder forbeholder sig alle rettigheder til disse Varemærker. Som supplement til rettighederne i Varemærkerne, ejer Selskabet eller ethvert selskab inden for Koncernen og/eller dets licensgivere og/eller dets white label partnere rettighederne i alt andet indhold, herunder men ikke begrænset ti,l Softwaren, billeder, grafik, fotografier, animationer, videoer, musik, lyd og tekst tilgængelig via Softwaren eller på internettet (“Hjemmeside Indhold”) og indhold på webstedet er beskyttet af ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder. Du anerkender hermed, at ved at bruge Tjenesterne eller Softwaren får du ingen rettigheder i Varemærker eller Hjemmeside Indhold, og du må kun bruge dette i fuldstændig overensstemmelse med Brugeraftalen.

6. Dine Erklæringer og Tilsagn

I medfør af de rettigheder hvorpå du kan bruge Tjenesterne og Softwaren, erkærer, garanterer og bekræfter, at:

 • Du er af Lovlig Alder som defineret i Brugeraftalen, og du er i stand til at tage ansvar for dine egne handlinger.
 • Alle oplysninger givet af dig til Selskabet enten under registreringsprocessen eller derefter, herunder som led i enhver betalingstransaktion, er sande, aktuelle, korrekte og fuldstændige, og stemmer overens med navn(e) på kredit/betalingskort eller andre betalingskonti, der skal bruges til at deponere eller modtage penge på din konto. Uden undtagelse fra ovennævnte, såfremt du skal bruge et kredit/betalingskort eller anden form for betaling, der ikke i dit private og personlige navn, vil vi antage, at du, forud for dit engagement med os har modtaget et fuldstændigt og tilstrækkeligt samtykke fra den retmæssige ejer og/eller den person, hvis navn bruges på et sådant betalingsmiddel til at gøre brug af en sådan betaling instrument til de formål heri. Vi er ikke på nogen måde forpligtet at undersøge et sådant samtykke, og har ikke noget ansvar med hensyn til dine erklæringer herom. Du vil straks underrette os om eventuelle ændringer i detaljer tidligere leveret af dig til Selskabet. Fra tid til anden kan du blive bedt om at give os visse dokumenter for at verificere kreditkortsdetaljerne på kredit, der anvendes af dig til at indbetale penge til din konto. Afhængigt af resultatet af sådanne verifikationskontroller kan du måske eller måske ikke være berettiget til at deponere yderligere beløb med kreditkort tidligere anvendt af dig. Skulle nogen af de oplysninger, du giver os være usande, unøjagtige, vildledende eller på anden måde ufuldstændige, vil du være i strid med kontrakten, og vi forbeholder os ret til at opsige din konto øjeblikkeligt og/eller forhindre dig i at bruge Softwaren eller Tjenesterne, i tillæg til enhver anden handling, som vi kan vælge at tage.
 • Din konto hos Selskabet er udelukkende til brug for dig. Du må ikke tillade nogen tredjepart (herunder en slægtning) til at bruge din konto, kode eller identitet for at få adgang til eller bruge Tjenesterne eller Softwaren, og du er fuldt ud ansvarlig for eventuelle aktiviteter, der gennemføres på din konto af en tredjepart. Du vil ikke oplyse dit konto brugernavn eller adgangskode til andre personer, og du vil tage alle foranstaltninger for at sikre, at sådanne oplysninger ikke er afsløret for andre personer. Du skal informere os straks, hvis du har mistanke om, at din konto bliver misbrugt af tredjemand og/eller en tredjepart har adgang til dit konto brugernavn eller kodeord, så vi kan undersøge en sådan sag, og du vil efter vores anmodning samarbejde med os i forbindelse med en sådan undersøgelse.
 • Du er ansvarlig for sikkerheden forbundet med dit brugernavn og kode på din egen pc eller internetadgangs placering. Hvis denne brugernavn og kode kombination bliver “hacket” fra din computer, på grund af virus eller malware, der er til stede på den computer du får adgang til din konto med, er dette dit ansvar. Du bør straks rapportere eventuelle hacking forsøg eller brud på sikkerheden fra din computer terminal til Selskabet.
 • Du har bekræftet, og konstateret, at din brug af Tjenesterne ikke overtræder nogen lovgivning eller regler i nogen jurisdiktion, der gælder for dig.
 • Du fuldt ud forstår de metoder, regler og procedurer indeholdt i Tjenesterne og Internet gambling generelt. Du forstår, at det er dit ansvar at sikre, at oplysninger om indsatser og spil er korrekte. Du vil ikke begå handlinger eller udvise adfærd, der skader Selskabets omdømme.
 • Du er fuldt ud opmærksom på, at der er en risiko for at tabe penge, når du spiller via Tjenesterne, og du har det fulde ansvar for sådanne tab. Du accepterer, at din brug af Tjenesterne er dit eget valg, skøn og risiko. I forbindelse med dit spilletab vil du ikke have nogen som helst krav mod Selskabet eller enhver anden virksomhed inden for 888s gruppe af selskaber eller enhver White Label Mærke eller deres respektive direktører, ledere eller medarbejdere.
 • Du anerkender, at i forbindelse med registrering og brug af Tjenesterne at du giver os visse personlige oplysninger om dig selv (herunder oplysninger om dine betalingsmåder). Vi skal håndtere alle givne oplysninger med omhu og vi vil ikke videregive sådanne oplysninger til tredjeparter, medmindre det er fastsat i Fortrolighedspolitikken. Vi opfordrer dig til at læse Fortrolighedspolitikken for at sikre, at du er enig med vores politikker i forhold til, hvordan dine oplysninger håndteres.
 • Du anerkender, at Softwaren indeholder funktioner tilvejebragt af tredjeparter, som kan være installeret på din enhed som en del af Softwaren, og som kan opdateres automatisk fra tid til anden. Blandt andet kan sådanne funktioner give adgang til din historik, som er gemt på din egen enhed, med det formål at oplyse dig om visse kampagner og meddelelser. Du kan vælge ikke at aktivere registrering af din historik eller afinstallere funktionen.
 • Du skal bruge vores internetsider (“Siderne”), Tjenesterne og Softwaren i fuldstændig overensstemmelse med de vilkår og betingelser i Brugeraftalen, som ændret fra tid til anden, og du skal overholde alle regler og anvisninger for at spille de spil, der udgør Tjenesterne.
 • Du er alene ansvarlig for registrering, betaling og bogføring af enhver relevant statslig, beskatning eller anden myndighed for enhver skat eller anden afgift, der kan opkræves på gevinster udbetalt til dig.
 • Du anerkender og accepterer, at Selskabet kan offentliggøre de beløb, du har vundet sammen dit brugernavn på Siderne og/eller via sociale netværk.
 • Du er alene ansvarlig for telenet og internetadgang og andre samtykker og tilladelser, der kræves i forbindelse med din brug af Softwaren og Tjenesterne.
 • Du skal bruge Tjenesterne og Softwaren i god tro mod både Selskabet og andre spillere der bruger Tjenesterne. I tilfælde af, at Selskabet har rimelig mistanke om, at du har brugt Tjenesterne eller Softwaren i ond tro har Selskabet ret til at opsige din konto med Tjenesterne og andre kontoer, du kan have hos Selskabet og Selskabet er berettiget til at tilbageholde alle penge deri. Du har hermed udtrykkeligt givet afkald på eventuelle fremtidige krav mod Selskabet i en sådan forbindelse.
 • Du anerkender, at visse spil, der indgår i Tjenesterne udbydes til dig på et “fælles grundlag” (herunder men ikke begrænset til bestemte jackpot spil), som gør det muligt for Selskabet at samle brugere af Tjenesten via In House Mærker og White Label Mærker samt brugere af spilletjenester gennem et mærke, der drives af en hvilken som helst virksomhed inden for 888-koncernen (“Yderligere Mærker”). Du accepterer, at du kan, på Selskabets eget skøn, blive sammensat ved disse delte borde, og at i det omfang, du misligholder Brugeraftalen, har Selskabet ret til at blokere dig fra at spille via In House Mærker, White Label Mærker og Yderligere Mærker.
 • Du anerkender og accepterer, at hvis du vælger at udelukke dig selv fra nogen af Siderne, så vil du ikke skal have tilladelse til at åbne eller bruge en ny konto med andre Sider der drives af Selskabet under din valgte selvudelukkelsesperiode og indtil selv-udelukkelse er blevet ophævet, og den oprindelige konto genåbnet. I tilfælde af at du er i strid med ovenstående, er vi berettiget til at blokere enhver ny konto du åbner med en anden Side, og opgive midler deri, og vi er ikke ansvarlig for at refundere dig nogen penge, du måtte have satset eller vundet gennem sådan konto. For mere information om selv-udelukkelse kan du se vores Ansvarligt Spil politik.
 • Du anerkender, at i forhold til peer-to-peer-spil, kan du have en ulempe i forhold til andre spillere som følge af tekniske problemer, såsom langsommere netværkhastigheder eller langsommere ydeevne på enheder. Hertil kommer, at direkte TV begivenheder og andre udsendelser kan blive forsinket, hvilket resulterer i andre spillere besidder mere opdaterede oplysninger i forhold til de udsendte begivenheder.

7. Ulovlig brug af Siderne og Tjenesterne

 • Ulovlige fonde og ulovlige aktiviteter: Du erklærer, at kilden til midler anvendt af dig til gambling på Hjemmesiderne ikke er ulovlige, og at du ikke på nogen måde vil bruge Tjenesterne som et pengeoverførselssystem. Du vil ikke bruge Tjenesterne til ulovlige eller svigagtige aktiviteter eller forbudte transaktioner (herunder hvidvaskning af penge) i henhold til lovgivningen i enhver gældende jurisdiktion (især lovgivningen i Danmark). Hvis Selskabet har en begrundet mistanke om, at du er eller har været involveret i svigagtige, ulovlige eller uretmæssige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, eller øvrig adfærd i strid med Brugeraftalen, kan din adgang til Tjenesterne blive bragt til øjeblikkeligt ophør, og/eller din konto kan blive spærret. Hvis din konto bliver opsagt eller blokeret under sådanne omstændigheder, er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der eventuelt måtte være på din konto. Ud over at opsige din adgang til Tjenesterne og/eller blokere din konto, forbeholder Selskabet sig ret til at forhindre dig i at få adgang til nogen af Selskabets andre hjemmesider eller servere eller få adgang til andre tjenester, der tilbydes af Selskabet. Selskabet har ret til at informere relevante myndigheder, andre online tjenesteudbydere og banker, kreditkortselskaber, elektroniske betalingsudbydere eller andre finansielle institutioner (tilsammen “Interesserede Tredjeparter”) om din identitet og om enhver mistanke om ulovlige, svigagtige eller uretmæssige aktiviteter, og du skal fuldt ud samarbejde med Selskabet om at undersøge en sådan aktivitet. Af hensyn til fair play på vores Hjemmesider er det forbudt at benytte nogen anerkendte væddemålsteknikker til at omgå almindelige gambling odds, også kendt som “house edge”, i vores spil. Såfremt din konto indikerer, at du bruger sådanne væddemålsteknikker, vil vi straks spærre kontoen og tilbageholde eventuelle midler på kontoen.
 • Omgåelse: Vi har udviklet og anvender sofistikeret teknologi med det formål at opsøge og identificere brugere, der anvender Serviceydelserne eller Softwaren på en svigagtig eller ulovlig måde. Du må ikke bryde ind, tilgå eller forsøge at bryde ind eller tilgå, eller på anden måde omgå Selskabets sikkerhedsforanstaltninger. Hvis Selskabet efter eget skøn mener, at du handler i strid med denne bestemmelse, kan Selskabet opsige din adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning og/eller blokere din konto, og Selskabet kan underrette Interesserede Tredjeparter om din overtrædelse af denne bestemmelse.
 • Software-hjælpemidler: Du må ikke bruge softwareprogrammer eller robotter, som efter vores mening er udstyret med kunstig intelligens (“Software-hjælpemidler”) i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Vi gennemgår løbende brugen af Tjenesterne for at kunne opdage det, såfremt der anvendes Software-hjælpemidler. Ved rimelig mistanke om, at der er blevet anvendt Software-hjælpemidler, forbeholder vi os retten til at handle, som vi finder passende, herunder øjeblikkeligt blokere de krænkende brugeres adgang til Tjenesterne, opsige sådanne brugeres konti og beslaglægge eventuelle penge indeholdt i sådanne konti.
 • Forsætlig frakobling: Du må ikke forsætligt frakoble dig et spil, mens du spiller på Hjemmesiderne. Vi har udviklet og anvender grundige metoder, som gør os i stand til at opsøge og præcist identificere brugere, der bevidst frakobler sig under et spil. Hvis Selskabets efter eget skøn vurderer. at du overtræder denne bestemmelse, kan Selskabet opsige din adgang til Tjenesterne med øjeblikkelig virkning og/eller blokere din konto. Hvis din konto bliver opsagt eller blokeret under sådanne omstændigheder, er Selskabet ikke forpligtet til at refundere eventuelle midler på din konto. Ud over at opsige din adgang til Tjenesterne og/eller blokere din konto, forbeholder Selskabet sig retten til at forhindre dig i at få adgang til nogen af Selskabets andre hjemmesider eller servere eller få adgang til andre tjenester, der tilbydes af Selskabet.

8. Din Konto

 • Din konto er udelukkende til din eget personlige brug og må ikke anvendes til professionelle, forretningsmæssige eller kommercielle formål.
 • Vi påtager os ikke noget ansvar for nogen tredjeparts adgang til din konto, og Selskabet er under ingen omstændigheder ansvarligt for eventuelle tab, som du måtte lide som følge af andre personers misbrug af din adgangskode eller enhver uautoriseret adgang til din konto, og alle transaktioner, hvor dit brugernavn og kodeord er indtastet korrekt, vil blive betragtet som gyldige, uanset om de er godkendt af dig eller ej.
 • Penge indeholdt på din konto må ikke tiltrække nogen interesse.
 • Såfremt du undlader at bruge din konto i seks måneder, vil din konto blive betragtet som en “passiv konto”. Perioden på seks måneder løber fra datoen for dit sidste login på din konto. Hvis du logger ind på din konto igen, vil din konto blive genaktiveret.
 • Selskabet kan til enhver tid modregne eventuelle positive saldi på din konto mod ethvert beløb, som du skylder os. Til illustration kan nævnes tilfælde, hvor der efter en afgørelse af et væddemål på din konto i forbindelse til din brug af vores sportsvæddemålstjeneste er påkrævet en ny afgørelse, er Selskabet berettiget til at trække eventuelle nødvendige beløb fra din konto.
 • Selskabet kan til enhver tid gennemføre en afrundingspolitik i relation til penge indsat af eller udbetalt ud til medlemmerne, hvor valutaomregning er involveret. Effekten af denne politik skal være, at indsatte eller udbetalte beløb i andre valutaer end USD kan rundes op eller ned ved konvertering til eller fra USD. Eksempelvis hvis et depositum på DKK 100 i henhold til valutakursen konverteres af Selskabet til USD14,66, vil din konto derefter blive krediteret med USD 15,00. Nærmere oplysninger om den til enhver tid gældende afrundingspolitik vil være tilgængelige for dig ved konvertering af beløb.
 • Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afvise et væddemål, spil eller anden satsning foretaget af dig eller via din konto.
 • Eventuelle midler, du indbetaler hos Selskabet, vil blive opbevaret på en bankkonto i Selskabets navn (den “Anviste Konto”). Den Anviste Konto er en særskilt konto, som kun indeholder midler indsat af og betalbare til spillere, som skal bruges til at betale for spillernes brug af Selskabets spilletjenester.
 • Hvis Selskabet på noget tidspunkt skulle blive insolvent og blive opløst, skal dets aktiver og passiver (herunder i den Anviste Konto) håndteres i overensstemmelse med lovgivningen i Irland. Kreditorer (herunder spillere) betales i overensstemmelse med den lovpligtige prioriterede rækkefølge.
 • I tilfælde hvor Softwaren anvender en tredjeparts program-interface, vil ikke alle oplysninger, der vedrører dine tidligere spil, blive vist online.
 • Hvis du har et barn, der ikke er myndigt, skal du være særligt opmærksom på at sikre, at de ikke har adgang til Tjenesterne via dine enheder.

9. Betalingstransaktioner og Betalingssvindel

 • Hver bruger af Tjenesten er fuldt ud ansvarlig for at betale alle penge, der skyldes til Selskabet. Du accepterer, at du ikke vil gøre eller forsøge at tilbageføre nogen betalinger og/eller nægte eller omgøre betalinger, som du har foretaget, og du accepterer hermed, at du vil kompensere Selskabet for enhver tilbageført postering, benægtelse af eller tilbageførsel af betalinger, du foretager, og ethvert tab, Selskabet har lidt som følge heraf.. Selskabet kan efter eget skøn ophøre med at levere Tjenesterne eller tilbageholde betaling til visse brugere eller til brugere, der betaler med visse kreditkort.
 • Selskabet vil behandle dine betalinger og håndtere dine penge og vil derfor blive vist på dine kreditkortopgørelser (eller på andre relevante betalingsopgørelser). Under iagttagelse af lovmæssige krav kan Selskabet til enhver tid, efter eget skøn og uden varsel, bruge et andet selskab inden for samme koncern til at levere sådanne tjenester.
 • Vi forbeholder os retten til at føre udlånskontrol af alle brugere med tredjepartskreditoplysningsbureauer på grundlag af de oplysninger, der blev oplyst til os ved registrering.
 • Det er ikke muligt at spille på kredit. Enhver indbetaling skal ske ved brug af godkendte betalingsmidler, hvorved indbetalingen sker som kontantoverførsel. Selskabet yder under ingen omstændigheder kredit til brugere af tjenesten.
 • Vi forbeholder os retten til at anvende elektroniske betalingssystemer fra tredjeparter og/eller finansielle institutioner til at behandle betalinger foretaget af og til dig i forbindelse med din brug af Tjenesterne. I det omfang at sådanne tredjeparters elektroniske betalingssystemer og/eller finansielle institutioners vilkår og betingelser ikke strider imod vilkårene i Brugeraftalen, accepterer du at være bundet af sådanne vilkår og betingelser.
 • I tilfælde hvor vi har rimelig mistanke om, at der foretages eller modtages en svigagtig betaling, herunder brug af stjålne kreditkort, eller andre svigagtige aktiviteter (herunder tilbageførsler af enhver art), forbeholder vi os retten til at blokere eller opsige en brugers konto, tilbageføre enhver foretaget udbetaling og inddrive eventuelle gevinster. Vi har ret til at informere relevante myndigheder eller enheder (herunder kreditoplysningsbureauer) om betalingssvindel eller andre ulovlige aktiviteter og kan anvende inkassovirksomhed til at inddrive betalinger. Selskabet er dog under ingen omstændigheder ansvarligt for uautoriseret brug af kreditkort, uanset om sådanne kreditkort er blevet meldt stjålet.
 • Vi forventer, at vores medlemmer indbetaler for aktivt at spille med deres egne midler. På konti, hvor dette ikke synes at være tilfældet, forbeholder vi os retten til at opkræve et væddemålsgebyr på dine indbetalte midler, før vi tillader nogen udbetalinger fra sådanne konti. Dette væddemålsgebyr vil være en mangedobling af de samlede indbetalte midler, som vi vil specificerer alt efter tilfældet (for eksempel 1 x det indbetalte beløb). Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at kræve de indsatser, der skal udføres i bestemte spil, og at udelukke visse lavrisikoindsatser eller spiltyper.
 • Vi forbeholder os retten til at opkræve dig gebyrer for håndtering af dine ind- og udbetalinger til og fra din konto, som til enhver tid måtte være angivet i “Kassen”.
 • Alle betalinger til din konto skal være fra en enkelt betalingskilde, såsom et kreditkort eller betalingskort, hvorpå du er angivet som kontohaver.

10. Bonusser

 • Alle tilbud, bonusser eller særlige tilbud er underlagt promotions-specifikke vilkår og betingelser, og enhver ekstra bonus krediteret til din konto skal anvendes i henhold til disse vilkår og betingelser. Uanset modifikationsbestemmelserne i afsnit 2 forbeholder vi os til enhver tid retten til at tilbagekalde eller ændre enhver promotion, bonus eller specielt tilbud, herunder eventuelle vilkår og betingelser.
 • I tilfælde af at Selskabet har en rimelig mistanke om, at en bruger af Tjenesten misbruger eller forsøger at misbruge en bonus, tilbud eller anden kampagne, eller sandsynligvis ved misbrug eller mangel på god tro vil drage fordel af en gambling-politik vedtaget af Selskabet, kan Selskabet efter eget skøn nægte, tilbageholde eller trække sig fra enhver brugerbonus, tilbud eller forfremmelse eller ophæve enhver politik med hensyn til den pågældende bruger, enten midlertidigt eller permanent, eller opsige denne brugers adgang til Tjenesterne og/eller blokere brugerens konto.
 • Alle brugere af Tjenesterne har kun ret til én velkomstbonus. Medlemmer, der foretager deres første indbetaling hos Selskabet eller nogen af dets white label-partnere, og som har eller tidligere har haft en konto hos nogen af de steder, der ejes eller drives af Selskabet, herunder både In-House Mærker og White Label Mærker, skal ikke være berettiget til en ekstra velkomstbonus, medmindre Selskabet efter eget skøn beslutter andet.
 • Din konto er sammensat af både Tilgængelige Midler (midler, der kan bruges i ethvert relevant spil, eller som ikke er tilbagekaldte i henhold til Udbetalingspolitikken) og Begrænsede Midler (de samlede bonusbeløb, der endnu ikke lever op til væddemålskravet, og eventuelle gevinster forbundet med sådanne bonusbeløb). Hvis du både har Tilgængelige Midler og Begrænsede Midler på din konto, vil den næste satsning, du foretager, bruge Begrænsede Midler først. Tilgængelige Midler vil kun blive brugt, når saldoen for dine Begrænsede Midler er nul. Hvis du indgår et væddemål på kasinospil kun ved brug af Begrænsede Midler og vinder, vil du modtage op til DKK 3.000 i gevinst. Hvis dine gevinster overstiger DKK 3.000, vil du kun modtage DKK 3.000. Denne begrænsning på dine gevinster gælder ikke bekræftede stigende jackpot-gevinster opnået ved Begrænsede Midler.
 • Jackpot-gevinster øges ikke som følge af væddemål indgået for Begrænsede Midler, spins, Ekstraspil eller jackpot-kuponner. Jackpot-gevinster øges alene som følge af indgåelse af væddemål med Tilgængelige Midler.
 • I tilfælde af at Selskabet har en rimelig mistanke om, at du har draget uretmæssig fordel af Selskabets velkomstbonusser eller har handlet i ond tro i forhold til en bonuspromotion tilbudt på et af de steder, der ejes og/eller drives af Selskabet, har Selskabet ret til at blokere eller opsige dine konti hos Selskabet, og under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen beløb, der måtte være på din konto.
 • Hvis vi har rimelig mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk - for eksempel anvender bestemte væddemålsteknikker eller indgår væddemål som en gruppe, har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle konti, og i sådanne tilfælde er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen beløb, der måtte være på din konto.
 • Du kan anmode om fjernelse af en bonus fra din konto, men vær opmærksom på, at denne fjernelse kan omfatte alle gevinster opnået fra en sådan bonus.
 • Vær opmærksom på, at bonussen “Bekræft din identitet” udstedes efter Selskabets eget skøn og er derfor ikke nødvendigvis til rådighed for alle medlemmer, der verificerer deres identitet hos os. Uanset modifikationsbestemmelserne i afsnit 2, forbeholder vi os til enhver tid retten til at fjerne dette tilbud om bonus. Visse kriterier vil blive taget i betragtning ved fastlæggelsen af, hvilke medlemmer der vil modtage bekræftelsesbonus, såsom landeregistrering, indbetalte beløb, indbetalingstype og andre oplysninger om kontoen. Kontakt venligst Operationer@888.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette specifikke bonustilbud, samt om hvorvidt din konto er kvalificeret.

11. Selskabets forpligtelser

 • Selskabet har ingen forpligtelse til at kontrollere, om brugerne anvender Tjenesterne i overensstemmelse med Brugeraftalen, som opdateres fra tid til anden.
 • Selskabet er under ingen omstændigheder forpligtet til at undersøge eller forfølge eventuelle klager fra en spiller mod en anden spiller som bruger Tjenesterne eller handle i denne forbindelse, eller foretage sig noget over for en spiller uanset årsag, herunder uden begrænsning en overtrædelse af vilkårene i Brugeraftalen. Selskabet kan efter eget skøn beslutte at træffe passende foranstaltninger over for enhver person, som der mistænkes for at engagere sig i en ulovlig adfærd eller på anden måde overtræde vilkårene i Brugeraftalen, men er ikke forpligtet til at gøre det.
 • Selskabet er ikke forpligtet til at opretholde kontonavne eller adgangskoder. Hvis du forlægger, glemmer eller mister dit kontonavn eller kodeord på grund af noget andet end Selskabets uagtsomhed, er Selskabet ikke ansvarlig.
 • Selskabet skal håndtere alle personlige oplysninger leveret af dig i overensstemmelse med det Fortrolighedspolitikken har forudsat.

12. INGEN GARANTI

 • TJENESTERNE OG SOFTWAREN ER LEVERET “SOM DEN ER”. SELSKABET GIVER INGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET (ENTEN VED LOV ELLER ANDET), INDKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FULDSTÆNDIGHED ELLER NÆJAGTIGHEDEN AF TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN ELLER OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVE OG REGLER. AL RISIKO FOR BRUG, KVALITET OG YDELSE AF SOFTWAREN LIGGER HOS DIG.
 • SELSKABET GIVER INGEN GARANTIER FOR, AT SOFTWAREN ELLER TJENESTERNE OPFYLDER DINE KRAV UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT SOFTWAREN ELLER SERVEREN DER GØR DEN TILGÆNGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER BUGS ELLER REPRÆSENTERER DEN FULDE FUNKTIONALITET, NØJAGTIGHED ELLER DRIFTSSIKKERHED FOR MATERIALERNE ELLER OM RESULTATERNE ELLER NØJAGTIGHEDEN AF OPLYSNINGERNE SOM DU MODTAGER VIA TJENESTERNE.
 • FEJL ANNULLERER ALLE UDBETALINGER. I TILFÆLDE AF SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEJL ELLER FEJLFUNKTIONER, BUGS ELLER VIRUSER VEDRØRENDE AFVIKLING AF KONTO ELLER ANDRE ELEMENTER AF TJENESTERNE ELLER TAB AF DATA ELLER GEVINSTER ELLER BONUSSSER ELLER NOGET ANALOGT HERTIL AF DIG ELLER NOGEN ANDEN GØR SKADE PÅ DIT COMPUTERUDSTYR ELLER SOFTWARE SKAL SELSKABET PÅ INGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG OG SELSKABET SKAL ANNULLERE ALLE OMSTRIDTE SPIL OG BETALINGER (HVIS SÅDANNE SYSTEM- ELLER KOMMUNIKATIONSFEJL ELLER FEJLFUNKTIONER, BUGS ELLER VIRUSER OPDAGES) I REALATION DERTIL OG KAN TRÆFFE ALLE ANDRE FORANSTALTNINGER FOR AT RETTE SÅDANNE FEJL BORTSET FRA, AT SELSKABET IKKE ER FORPLIGTET TIL AT HAVE BACK UP AF NETVÆRK OG/ELLER SYSTEMER ELLER LIGNENDE OPGAVER.
 • SELSKABET ER IKKE ANSVARLIG FOR HANDLINGER ELLER UNDLADELSER FORETAGET AF DIN INTERNETUDBRYDER ELLER ANDEN TREDJEPART, MED HVEM DU HAR INDGÅET AFTALE OM AT FÅ ADGANG TIL SERVEREN DER ER HOSTER HJEMMESIDEN.

13. Ansvarsbegrænsninger

 • Du accepterer, at du frit kan vælge om du vil bruge Tjenesterne og accepterer dette ved eget valg, skøn og risiko.
 • Selskabet hæfter ikke for dig eller nogen tredjepart i kontrakt, erstatning, uagtsomhed eller på anden måde, for tab eller skade, der måtte opstå af eller på nogen måde er forbundet med din eller en tredjeparts, brug af Softwaren eller Tjenesterne, direkte eller indirekte, herunder, uden begrænsning, skader for tab af forretning, tab af fortjeneste (herunder tab af eller manglende modtagelse af forventede gevinster), driftstab, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab (selv i tilfælde hvor vi er blevet underrettet af dig om muligheden for sådanne tab eller skader).
 • Selskabet hæfter ikke i kontrakt eller på anden måde, for tab eller skade, der måtte opstå af eller på nogen måde er forbundet med din brug af et link, der er indeholdt på Stederne. Selskabet er ikke ansvarlig for indholdet på ethvert andet websted linket til fra Stederne eller via Tjenesterne.
 • Du bekræfter, at Selskabet ikke er ansvarligt over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af Softwaren eller Tjenesterne.
 • Intet i Brugeraftalen udelukker ethvert ansvar for Selskabet for dødsfald eller personskade, der er forårsaget af Selskabets uagtsomhed.
 • Du accepterer, at i tilfælde af, at Softwaren eller Tjenesterne ikke fungerer korrekt som følge af, men ikke begrænset til, enhver forsinkelse eller afbrydelse i drift eller transmission, ethvert tab eller ødelæggelse af data eller kommunikation eller linjesvigt, enhver persons misbrug af de steder eller dets indhold eller nogen fejl eller udeladelse i indholdet eller andre faktorer uden for vores kontrol:
  1. Selskabet er ikke ansvarligt for tab, herunder tab af gevinster, der kan medføre; og
  2. hvis sådanne fejl resulterer i en forøgelse af skyldte gevinster eller udbetalinger til dig, er du ikke berettiget til de gevinster, der henhører under en sådan forøgelse. Du skal straks underrette Selskabet om fejlen, og tilbagebetale eventuelle gevinster krediteret til din konto ved en fejl af Selskabet (som anvist af Selskabet), eller Selskabet kan, efter eget skøn, fratrække et beløb svarende til disse gevinster fra din konto eller modregne sådanne beløb mod ethvert beløb som Selskabet skylder dig.

14. Overtrædelse af disse vilkår og betingelser

 • Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Selskabet, dets white label partnere og deres respektive selskaber og deres respektive funktionærer, direktører og ansatte skadesløs øjeblikkeligt efter efterspørgsel fra og imod alle krav, forpligtelser, skader, tab, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer og alle andre afgifter (uanset årsag) der måtte opstå som følge af:
  1. en misligholdelse af Brugeraftalen af dig;
  2. din overtrædelse af lovgivning eller rettigheder for nogen tredjepart;
  3. din brug af Tjenesterne eller Softwaren eller brug af en anden persons adgang til Tjenesterne eller Softwaren ved hjælp af din bruger-id, uanset om det er med din tilladelse; eller
  4. din accept af eventuelle gevinster.
  Ud over retsmidler til rådighed, hvis du overtræder nogen af disse vilkår og betingelser i Brugeraftalen eller Selskabet har begrundet mistanke om, at du har overtrådt vilkårene og betingelserne i Brugeraftalen, vil Selskabet i tillæg til andre retsmidler og efter eget skøn, kunne bestemme at, dine gevinster kan fortabes og Selskabet kan tilbageholde enhver positiv saldo der derefter findes i din konto grundet skader eller andre beløb, som du skylder Selskabet ved verserende undersøgelse og/eller indgåelse af en hvilke som helst retslige skridt. Manglende overholdelse af Brugeraftalen kan også resultere i diskvalifikation, kontolukning og/eller sagsanlæg imod dig.

15. Tvister

 • Du accepterer og indvilliger i, at den tilfældige tal generator vil afgøre de tilfældigt genererede begivenheder, der kræves i forbindelse med Tjenesterne, og hvor resultatet der vises på Softwaren (som installeres og drives af din hardware) er modstridende med det resultat, der er vist på vores server, skal resultatet vist på vores server under alle omstændigheder have forrang. Du forstår og accepterer, at (uden at det berører dine andre rettigheder og retsmidler) Selskabets afgørelser skal være den endelige myndighed til at bestemme vilkårene for din brug af Tjenesterne, og du har ingen ret til at bestride Selskabets beslutninger med hensyn til sådanne sager.
 • Ingen krav eller tvister vil tages i betragtning mere end 7 hverdage efter datoen for den oprindelige transaktion. Du forpligter dig til at gøre sådanne krav eller tvister gældende overfor kundeservice afdeling på Kontakt@888.dk eller via support e-mailen relevant for et White Label Mærke og give Selskabet alle de relevante oplysninger eller beviser, som Selskabet med rimelighed kan kræve til vurdering af dit krav eller tvistspørgsmål.
 • Selskabets supportteam vil gennemgå din påstand og give dig deres afgørelse inden for 14 arbejdsdage fra din indsendelse af dit krav eller tvist.
 • Hvis du ikke er enig med Selskabets afgørelse, bør du kontakte vores Support Manager for at appellere Selskabets afgørelse og hurtigst muligt give Selskabet alle de relevante beviser i forhold til dit krav eller tvist.
 • En Support Manager vil gennemgå dit krav eller tvist igen og give dig Selskabets endelige og bindende afgørelse inden for 14 hverdage.
 • Hvis du spiller i en EU-medlemsstat, kan du henvise en tvist vedrørende en spiltransaktion til EU-kommissionens online klageportal, som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Henvis venligst til e-mailadressen kontakt@888.dk ved anvendelse af online klageportalen.

16. Varighed og Opsigelse

 • Brugeraftalen træder i kraft straks efter din fuldførelse af registreringsprocessen med Selskabet og i kraft indtil den opsiges i overensstemmelse med dens betingelser.
 • Vi kan opsige Brugeraftalen og din konto (inklusiv dit brugernavn og adgangskode) uden varsel:
  1. hvis vi af en eller anden grund beslutter at afbryde levering af Tjenester generelt eller specifikt til dig;
  2. hvis vi mener, at du har overtrådt nogen af vilkårene i Brugeraftalen;
  3. Hvis din brug af Tjenesterne på nogen måde har været forkert eller i strid med ånden i Brugeraftalen; eller
  4. Hvis din konto på nogen måde er tilknyttet en eksisterende konto, der er blevet opsagt for overtrædelse af Brugeraftalen. Hvis din konto er tilknyttet, eller er sat i forbindelse med eksisterende blokerede konti, kan vi lukke din konto, uanset arten af denne tilknytning, og registreringsoplysninger leveret på nævnte konti.
  5. for alle andre rimelige grunde, vi ønsker.
 • Udover hvad der er fastsat heri, vil en opsigelse af Brugeraftalen medføre at eventuel saldo på din konto vil blive returneret til dig inden for en rimelig tid efter din anmodning. Der tages forbehold for vores ret til at fratrække et eventuelt tilgodehavende til os fra dig.
 • Du kan opsige Brugeraftalen og din konto (inklusive dit brugernavn og password) når som helst ved at sende en mail til os på Kontakt@888.dk eller via en support e-mail relevant for et White Label Mærke, en sådan opsigelse får virkning efter Selskabets opsigelse af din konto (herunder brugernavn og adgangskode), som skal finde sted senest 7 kalenderdage efter modtagelsen af din e-mail på Selskabets servere i Irland, forudsat at du forbliver ansvarlig for enhver aktivitet på din konto i tidsperioden mellem din fremsendelse af en e-mail og opsigelse af din konto hos Selskabet.
 • Ved opsigelse af Brugeraftalen, skal du:
  1. Ophøre anvendelsen af Softwaren og Tjenesterne;
  2. Betale alle forfaldne skyldige beløb til Selskabet;
  3. Fjerne og permanent slette Softwaren fra dit computerudstyr og destruere alt relateret dokumentation i din besiddelse, varetægt, magt eller kontrol.
 • Retten til at opsige Brugeraftalen i medfør af denne klausul forhindrer ikke parternes andre rettigheder eller retsmidler i forbindelse med den pågældende overtrædelse eller andre brud.
 • Ved opsigelse af Brugeraftalen af enhver grund, medmindre andet er fastsat i Brugeraftalen og med forbehold for eventuelle rettigheder eller forpligtelser som er opstået forud for opsigelsen, har ingen af parterne nogen yderligere forpligtelse til den anden part i medfør af Brugeraftalen.
 • I tilfælde af vores opsigelse af Brugeraftalen på grund af din misligholdelse af Brugeraftalen, vil Selskabet ikke være forpligtet til at refundere dig midler, der kan være på din konto, og du har ikke krav mod Selskabet i et sådan henseende.
 • Hvis du har valgt at selvudelukke dig selv fra vores platform, vil vi lukke alle konti identificeret som værende tilhørende dig i overensstemmelse med vores Ansvarligt Spil politik. Hvis du vælger en midlertidig “Tag en Pause” periode, vil din konto kun blive lukket på det ønskede In House Mærke eller White Label Mærke. Det er dit ansvar at overholde begrænsningen for varigheden af den fastsatte periode.
 • Hvis du tidligere har haft et problem med ludomani, økonomiske vanskeligheder, eller andre lignende situationer redegjort for i vores politik “Ansvarligt spil”, er det dit ansvar at afstå fra at åbne nye konti, mens et sådant problem verserer. For eksempel, hvis du tidligere har været blokeret for en spil-afhængighed med nogle mærker drevet af Selskabet, er du forpligtet til at afstå fra at åbne nye konti i nogen af de mærker. Hvis du gør det, vil vi lukke alle konti, så snart det bliver opdaget. Vi er ikke forpligtet til at refundere dig nogen indbetaling eller midler fra den konto, du åbnede, mens sådant problem verserede.

17. Generelt

 • Såfremt en del af Brugeraftalen anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for at kunne udskilles fra resten af Brugeraftalen og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af nogen af de resterende bestemmelser af Brugeraftalen. I tilfælde hvor en del af Brugeraftalen anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal det i overensstemmelse med gældende lovgivning, fortolkes så tæt som muligt, på den parternes oprindelige hensigt.
 • Intet afkald fra os om vilkår i Brugeraftalen må fortolkes som et afkald på ethvert af de foregående eller efterfølgende brud på vilkår i Brugeraftalen.
 • Med mindre andet udtrykkeligt er angivet, skal intet i Brugeraftalen skabe eller medføre rettigheder eller andre fordele til tredjemand.
 • Intet i Brugeraftalen skal fortolkes som en skabelse af et agentur, partnerskab, tillidsarrangement, tillidsforhold eller nogen anden form for fælles foretagende mellem dig og os.
 • Brugeraftalen indeholder hele aftalen mellem Selskabet og dig om din brug af Softwaren og Tjenesterne og erstatter enhver og alle forudgående aftale mellem Selskabet og dig vedrørende de samme forhold. Du bekræfter, at du ved accept af Brugeraftalen ikke kan påberåbe dig andre erklæringer end hvad der er udtrykkeligt tilkendegivet af Selskabet i Brugeraftalen.
 • Selskabet forbeholder sig retten til at overføre, overdrage, give i underlicens eller pantsætte Brugeraftalen, helt eller delvist, uden dit samtykke: (i) til en hvilken som helst enhed inden for samme koncern som Selskabet, eller (ii) i tilfælde af en fusion, salg af aktiver eller lignende selskabsretlig transaktion, hvor Selskabet kan være involveret i. Du må ikke på nogen måde nogen overføre, overdrage, give i underlicens eller pantsætte dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Brugeraftalen.
 • Med forbehold for gældende lovgivning og regulering, kan Selskabet udlicitere nogle af eller alle de Tjenester givet under Brugeraftalen til tredjeparter.
 • I Brugeraftalen betyder “du” eller “din” eller “bruger” eller “spiller” enhver person, som anvender Tjenesterne eller Softwaren under Brugeraftalen. Medmindre andet er angivet, refererer “vi”, “os” eller “vores” kollektivt til Selskabet og dets datterselskaber, associerede selskaber, direktører, ledere, medarbejdere, agenter og entreprenører.
 • Intet i Brugeraftalen må fortolkes således, at den giver dig nogen sikkerhedsrettigheder over aktiverne i Selskabet, og, for at undgå tvivl, ethvert beløb stående til kredit for din konto.

18. Spillereguleringer

Selskabet er reguleret af dansk lovgivning og forskrifter. Du anerkender, at Selskabet kan være forpligtet til at videregive visse oplysninger om dig og din konto til de danske myndigheder i henhold til sådan lovgivning og forskrifter.


19. Chat-funktion

Som en del af din brug af Tjenesten, kan Selskabet give dig en chat-funktion, som gør dig i stand til at kommunikere med andre brugere af Tjenesten. Selskabet forbeholder sig retten til at gennemgå chatten og til at føre en fortegnelse over alle udtalelser på en sådan funktion. I forbindelse med din brug af chatten er du underlagt følgende regler:

 • Du må ikke komme med nogen udtalelser, der er seksuelt eksplicitte eller groft krænkende, herunder udtryk for intolerance, racisme, had eller blasfemi.
 • Du må ikke komme med udtalelser, der er udtryk for misbrug, som er ærekrænkende eller chikanerende eller fornærmende for andre brugere af Tjenesten.
 • Du må ikke komme med udtalelser, der reklamerer, promoverer eller på anden måde vedrører andre online enheder.
 • Du må ikke komme med udtalelser om Selskabet eller Hjemmesiderne eller noget andet websted tilsluttet Selskabet, der er usande og/eller ondsindede og/eller skadelige for Selskabet.
 • Vi er fuldt ud klar over, at engelsk ikke er det første sprog for mange af vores spillere i hele verden. På dette tidspunkt fastholder vores politik dog, at det er det eneste sprog, der er tilladt i vores chatprogram.

I tilfælde af din overtrædelse af nogen af de ovennævnte bestemmelser om chatten vil Selskabet have ret til at fjerne dit chat-privilegium eller midlertidigt eller permanent lukke din konto. I dette tilfælde har Selskabet pligt til at refundere beløb, der måtte være på din konto, som overstiger eventuelle beløb, du måtte skylde til Selskabet på dette tidspunkt.
BEMÆRK VENLIGST: Når du anvender chat-funktionen, kan alle personligt identificerbare oplysninger, som du sender, læses, indsamles eller anvendes af andre brugere af samme chat og anvendes af tredjemand til at sende dig uopfordrede beskeder. Selskabet er ikke ansvarligt for personligt identificerbare oplysninger, som du vælger at indsende via chat-funktionen.


20. Kundeserviceafdeling og Særlige Kampagner

 • For at sikre kvalitet kan opkald foretaget af dig til kundeservice blive optaget.
 • Du giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at Selskabet kan anvende de kontaktoplysninger, du opgav ved registrering, til lejlighedsvis at kontakte dig direkte i forhold til din brug af Tjenesterne eller andre produkter eller tjenester, der til enhver tid tilbydes af Selskabet, dets partnere eller forbundne selskaber.
 • Selskabet vil ikke tolerere noget misbrug af Selskabets medarbejdere fra brugere af Tjenestens side. I tilfælde af at Selskabet efter eget skøn, vurderer, at din opførsel via telefon, live chat, e-mail eller på anden måde har været udtryk for misbrug eller nedsættende over for nogen af Selskabets medarbejdere, har Selskabet ret til at blokere eller opsige din konto hos Selskabet, og under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.
 • Selskabet kan til enhver tid tilbyde dig specielle kampagner. Information om disse kampagner kan gives til dig på forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til (i) e-mail, (ii) telefon, (iii) SMS og (iv) yderligere åbning af vinduer inde fra Softwaren. Kampagner begynder kl. 00:00 og slutter kl 23:59 GMT på bestemte datoer, medmindre andet er angivet i kampagens vilkår & betingelser.
 • Vi vil give dig en mulighed for at fravælge forskellige former for kommunikation fra Selskabet, og hvis du foretager fravalg, skal Selskabet respektere dette ønske.

21. Valutakurser

Du anerkender og accepterer hermed, at jackpots og andre promotionsrelaterede beløb kan vises på hjemmesiden i én valuta, men kan udbetales til dig i en anden valuta. Alle valutaomregninger udført af Selskabet med henblik på at tillade dig at indbetale til og hæve penge fra din konto skal udføres af Selskabet til en kurs svarende til daglige handelsrater, der tilbydes af banker og kreditkortselskaber.


22. Afinstallerings- og Genvejstilføjelser

Hvis du bruger Softwarens download-formular og ønsker at afinstallere den, kan du gøre dette via Tilføj/fjern programmer på din computer. Bemærk venligst, at ved installation af Softwaren skal følgende genveje tilføjes til din computers skrivebord:

 • Hurtig start-genvej
 • Skrivebordsikon
 • Klientlink fra startmenuen
 • Mærkemappe med klient- og afinstalleringslink fra programindstillingen i startmenuen
 • Klientlink fra spilmuligheden i startmenuen

Hvis du vælger at afinstallere Softwaren, vil visse registreringsnøgler forblive på din computer for at opretholde ansvarlige spilleregler, overvåge forsøg på svig og for at imødekomme Spillemyndigheden.


23. Minimumskrav til hardware

De anbefalede minimumskrav til downloadversionen er:

 • For PC:
  • Styresystem - Windows 7 Home Basic
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (eller tilsvarende i AMD)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 300Mb tilgængelig
 • For Mac gælder efter Selskabets eget skøn:
  • Styresystem: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Hukommelse: 4GB DDR2 667 MHz
 • Den ikke-downloadbare klient understøttes af følgende browsere: Internet Explorer 10.0 og den nyeste version af Firefox, Safari og Chrome.
 • Du skal have Adobe Flash Player (10,3 og derover) installeret. Skulle den version af Adobe Flash Player, der er installeret, være inkompatibel med ovennævnte krav, vil brugerne blive bedt om at downloade og installere den krævede version.
 • I forhold til den mobile applikation på iPhone og iPad, understøtter vi iOS 9.1 og derover.
 • I forhold til den mobile applikation på Androids styresystem, er minimumskravene:
  • ARMv7-processor med vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 og AAC HWafkoder
  • Android™ 4.4 og derover
  • 1GB RAM

Bemærk, at vi kan ophøre med at understøtte forældede versioner af ovennævnte hardware eller software efter eget skøn.


24. Lovvalg

Brugeraftalen og forholdet mellem parterne er underlagt, og fortolkes i overensstemmelse med, dansk lov, og du underkaster dig uigenkaldeligt, til gavn for Selskabet, de danske domstoles kapacitet til at behandle eventuelle tvister (herunder krav om modregning og modkrav), der måtte opstå i forbindelse med oprettelse, gyldighed, virkning, fortolkning eller ydeevne, eller de retlige forhold oprettet ved Brugeraftalen eller på anden måde opstået i forbindelse med Brugeraftalen.

25. Bestemmelser vedrørende specifikke spil


Jackpot-gevinster

Du accepterer hermed, at i tilfælde af at du vinder en jackpot på DKK 135,00 eller mere (eller tilsvarende i anden valuta) på kasinospillemaskiner, videospillemaskiner, videopoker eller andre jackpot-spil eller maskiner, vil du give Selskabet en uigenkaldelig, eksklusiv og vedvarende verdensomspændende ret og licens til at bruge dit navn, billede og lignende i ethvert medie, i forbindelse med markedsføring og promovering af Selskabet og Hjemmesiden, og du vil samarbejde fuldt ud med Selskabets repræsentanter i denne forbindelse.

Selskabet forbeholder sig retten til, i en rimelig periode, at gennemgå din jackpot-gevinst for at sikre dens gyldighed.


Live Casino

Du anerkender hermed, at for at spille i vores Live Casino, skal en spiller opfylde følgende minimumskrav til hardware, software og tilslutning:

 • Hardware:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III eller 100% kompatibel
  • 1 GB RAM
  • Tastatur, mus
 • Software:
  • Microsoft Windows XP SP2 eller højere
  • SVGA grafikkort med kapacitet til en opløsning på 800 x 600 eller højere
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 eller nyere
  • Adobe Flash Player 9
 • Tilslutning: 256 kbps

Bemærk, at vi kan ophøre med at understøtte forældede versioner af ovennævnte hardware eller software efter eget skøn.
Du accepterer hermed, at i tilfælde af at Live Casino frakobles på grund af uegnet hardware, software og/eller tilslutningskonfigurationer fra spillerens side, er vi ikke forpligtet til at kompensere den pågældende spiller, og Selskabet er ikke ansvarligt for tab, herunder tab af gevinster, der måtte følge heraf.


Poker

Du anerkender hermed, at alle væddemål indgået af dig i forhold til multi-player pokerspil er væddemål placeret med andre brugere og ikke med eller mod Selskabet. Selskabet påtager sig ikke nogen risiko overhovedet for væddemål indgået mellem dig og andre brugere af Tjenesten. Selskabet indgår eller accepterer under ingen omstændigheder selv væddemål.
Du forstår og accepterer, at alle vores multi-player pokerspil er offentlige og derfor kan revideres og offentliggøres af andre spillere, enten på tidspunktet for spillet eller derefter.
Vi leverer multi-player pokerspil for at skabe en platform, hvor brugerne kan spille poker og indgå væddemål med hinanden ved hjælp af Softwaren. For denne service opkræver vi enten:

 1. en kommission (kendt som et “rake”), som er beregnet i overensstemmelse med Husreglerne; eller
 2. en procentdel af “buy-in”-gebyret for turneringer.

Aftalt spil: Aftalt spil opstår, når to eller flere spillere ved et pokerbord forsøger at opnå en unfair fordel ved at dele viden om deres kort eller andre oplysninger. Enhver spiller, der indgår hemmelige aftaler eller forsøger at lave hemmelige aftaler med nogen anden spiller, mens den pågældende spiller bruger Tjenesten, kan blive permanent udelukket fra at bruge Tjenesten eller Softwaren eller andre relaterede tjenester i Selskabet, vedkommendes konto kan opsiges øjeblikkeligt, og Selskabet er berettiget til at tilbageholde alle penge på en sådan spillers konto. Vi har udviklet og anvender sofistikeret teknologi med det formål at opsøge og identificere spillerne handler i aftalt spil. Hvis Selskabet informeres om mistanke om hemmelige aftaler, kan det, efter eget skøn, opsige mistænkte spilleres adgang til Tjenesten og/eller blokere deres konti og tilbageholde alle tilgængelige midler fra kontiene. Ingen spiller har ret til at kræve, at Selskabet tager andre skridt mod spillere, der mistænkes for aftalt spil, snyd eller anden form for svindel.
Hvis du har mistanke om, at en spiller har en hemmelig aftale med en anden eller snyder, kan du kontakte os via e-mail på Kontakt@888.dk eller via den relevante support-e-mailadresse for et White Label Brand.
Chip-Dumping: Chip-dumping opstår, når en spiller forsætligt taber en hånd for bevidst at overføre sine chips til en anden spiller. Enhver spiller, der er involveret i Chip-dumping, eller som har gjort forsøg Chip-dumping under brug af Tjenesten, kan blive permanent udelukket fra at bruge Tjenesten eller Softwaren eller eventuelle andre relaterede tjenester i Selskabet, og en sådan spillers konto kan opsiges øjeblikkeligt. Hvis Selskabet informeres om en mistanke om Chip-dumping, kan det efter eget skøn opsige mistænkte spilleres adgang til Tjenesten og/eller blokere deres konti og alle penge på en sådan spillers konto. Under sådanne omstændigheder er Selskabet ikke forpligtet til at refundere eventuelle midler, der kan være på kontoen på dette tidspunkt, til den pågældende spiller.
Hvis vi har rimelig mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk med henblik på at opnå en fordel over en anden spiller eller på at begå en handling i ond tro i forhold til de andre spillere eller Selskabet - for eksempel anvende særlige teknikker til at skade andre spillere, eller spiller som en gruppe, har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle sådanne konti, og i sådanne tilfælde er Selskabet ikke forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.
Seating-hjælpemidler: Uden at fravige den forbudte brug af Software-hjælpemidler, har du ikke lov til at bruge noget softwareprogram eller ekstern hjælp, som efter vores mening gør det muligt at finde en plads ved et pokerbord, eller automatisk placerer dig ved et pokerbord (“Seating-hjælpemidler”). Vi gennemgår løbende brugen af Tjenesterne med henblik på at afsløre eventuel brug af Seating-hjælpemidler, og i det tilfælde at vi vurderer, at de har været anvendt, forbeholder vi os retten til at handle, som vi finder passende, herunder øjeblikkeligt blokere adgangen til Tjenesterne for de ulovlige brugere, opsige sådanne brugeres konti og tilbageholde alle penge indeholdt i en sådan konto.
Misbrug af “Sit Out”-funktion: “Sit Out”-funktionen er kun beregnet til at tage korte pauser mellem længere spilleperioder. Det er ikke beregnet til brug, når der ikke spilles ved bordet, eller til at vente på, at spillere tilslutter sig eller forlader bordet. Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at gribe ind over for spillere, som “sit out” i længere perioder. Spillere, som gentagne gange misbruger “Sit Out”-funktion, kan blive forhindret i at deltage i vores pokerspil, enten midlertidigt eller på ubestemt tid.
Betalingsstrider: Hver bruger af Tjenesten er fuldt ud ansvarlig for at betale alle penge, som vedkommende måtte skylde andre brugere af Tjenesten og/eller Selskabet. Ethvert krav, som en bruger af Tjenesten kan have på udbetaling af gevinster i forbindelse med et tabt væddemål indgået af en anden bruger af Tjenesten, er imod den anden bruger og ikke Selskabet. Selskabet er på ingen måde ansvarligt for at betale dig, hvis en bruger af Tjenesten af en hvilken som helst grund ikke betaler sin gæld, eller for at handle over for sådanne brugere. Alle tvister, der opstår mellem brugere af Tjenesten, herunder dem, der vedrører betalingssvig, er ikke Selskabets ansvar.
Hvis din konto på nogen måde linkes til pokersnyd - for eksempel gennem Chip-dumping, aftalt spil eller modtagelse af svigagtige pengeoverførsler – kan din konto opsiges, og vi vil ikke være forpligtet til at refundere penge fra din konto. Dette gælder, uanset om det kan bevises, at din konto forsætligt modtager midler fra en ulovlig bruger.
I tilfælde af at en undersøgelse af pokersnyder vi ikke forpligtet til at acceptere nogen forklaring på modtagelse eller brug af svigagtige midler. Hvis en sådan undersøgelse er løst, og din konto er genåbnet, kan vi vælge at fjerne mængden af svigagtige midler fra din spillekonto.
Pengeoverførsler - Hvis du vælger at sende en pengeoverførsel til en konto, accepterer du, at denne overførsel er uigenkaldelig. Når beløbet og modtagerens brugernavn er blevet bekræftet, er en sådan overførsel uigenkaldelig, og vi er ikke ansvarlige for tab af midler, som eventuelt måtte være resultatet af et medlems overførsel af penge til en forkert konto.
Hvis din konto modtager midler via pengeoverførsel fra konti, som har problemer med sikkerheden, forbeholder vi os retten til at blokere din konto og tilbageholde midler, indtil sådanne sikkerhedsproblemer er løst på alle konti - herunder dem, som du har modtaget pengeoverførsler fra.
Ingen spiller har ret til at kræve, at Selskabet tager skridt mod spillere, der mistænkes for aftalt spil, snyd eller anden form for svindel. Selskabet vil ikke give oplysninger vedrørende undersøgelser eller eventuelle efterfølgende resultater. Du er fuldt ud klar over, at der er en risiko for at tabe penge, når du gambler via Tjenesterne, og du har det fulde ansvar for sådanne tab. Du accepterer, at din brug af Tjenesterne er efter eget valg, skøn og på egen risiko. Ud over hvad der er nævnt heri, har du i forhold til dine tab ikke nogen som helst krav mod Selskabet og dets tilknyttede selskaber eller nogen White Label-partner eller deres respektive direktører, ledere eller medarbejdere.


Live Poker

For at spille ved live poker videoborde skal du have et videokamera tilsluttet computeren.
Spillere, der laver en Sit-out i et live pokerspil, vil blive fjernet fra videobordet for at frigøre sædet for andre spillere på venteliste (hvis en sådan venteliste ikke er tom).
Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af spillere, som kan “se” live poker videoborde, og ændre dette antal fra tid til anden efter eget skøn.
Din brug af live poker videoborde er underlagt følgende regler:

 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der er seksuelt eksplicit eller groft stødende, herunder eventuelle udtryk for intolerance, racisme, had eller blasfemi ved bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der misbrugende, ærekrænkende eller chikanerende eller fornærmende over for andre spillere ved bordet.
 • Du må ikke komme med udtalelser eller på anden vis opføre dig på en måde, der forsøger at udnytte spillet med henblik på reklame eller på at fremme kommercielle eller private interesser.

I tilfælde af at du overtræder nogen af ovennævnte bestemmelser om misbrug ved de live poker videoborde, har Selskabet ret til at fjerne dig fra pokerrummet eller træffe enhver anden foranstaltning, der skønnes nødvendig, herunder enten midlertidig suspension eller permanent opsigelse af din konto.
Hertil kommer, at Selskabet har ret til at nægte præmier i kampagner relateret til poker videoborde for eventuelle deltagere, som det finder, har overtrådt nogen af reglerne, herunder bevidst dækket eller blokeret kameraet.
Ikke desto mindre er Selskabet ikke ansvarligt for nogen billeder lagt ud på webkameraer eller kommentarer fra vores medlemmer derpå, og vi vil ikke holdes ansvarlige for eventuelle opfattede fornærmelser eller skader. Selskabet er ikke forpligtet til at overvåge sådanne billeder og kommentarer eller til at informere dig om eventuelle foranstaltninger, der træffes mod et medlem, når en klage er blevet indgivet.
Din deltagelse ved et live poker videobord vil blive anset for at være din accept over for Selskabet til at bruge dit navn, lyd, billede og land til reklameformål og markedsføringsformål, som det ønsker, uden krav om nogen form for betaling, og at du herved giver Selskabet ret til at gøre det.
Du anerkender og accepterer, at Selskabet kan filme og fotografere pokerbordene samt streame videoer fra samme på Hjemmesiderne.
Du forstår yderligere og accepterer, at ved at gå ind til et live pokerbord vil andre spillere ved bordet også kunne bruge og offentliggøre dit billede og lyd uden for Selskabets kontrol, og du vil ikke kunne gøre krav mod Selskabet i denne forbindelse.


Sportsspil

Læs omhyggeligt "888sport Sport Betting regler".


Bonusser

Hvis vi har rimelig mistanke om, at et medlem misbruger nogen af vores indskudsrelaterede bonusser på nogen måde, kan vi vælge at opsige kontoen, og eventuelle konti på tværs af vores Tjenester, og tilbageholde midler fra sådanne konti. En mistanke om misbrug kan være baseret på gentagne mønstre af indskud/udbetaling/genindskud, som kun er beregnet til at opnå indskudsbonus.
Hvis vi har rimelig mistanke om, at medlemmet misbruger vores ekstra sites og ekstra spiltilbud, kan vi vælge at opsige kontoen, og eventuelle konti på tværs af vores Tjenester, og tilbageholde midler fra sådanne konti. Hvis vi har rimelig mistanke om, at medlemmet misbruger ånden i de ekstra spillesites - for eksempel ved at spille gentagne gange kun med ekstra spil eller ved at købe alle billetterne til et ekstra spil - kan vi vælge at lukke kontoen og alle forbundne konti på tværs af vores Tjenester samt tilbageholde midler fra sådanne konti.
Hvis vi har mistanke om, at en konto eller gruppe af konti opererer systematisk - for eksempel ved anvendelse af bestemte væddemålsteknikker eller indgår væddemål som en gruppe - har Selskabet ret til at blokere eller opsige alle konti, og i sådanne tilfælde skal Selskabet ikke være forpligtet til at refundere nogen midler, der måtte være på din konto.


Sidst opdateret 18. juli 2019


VENLIGST UDSKRIV OG BEHOLD EN KOPI AF BRUGERAFTALEN TIL DIT ARKIV.