POLITIK VEDRØRENDE AFBRYDELSE AF FORBINDELSE

Desværre kan kommunikationsproblemer over internettet resultere i, at forbindelsen pludselig går tabt. Vores software er designet til at håndtere sådanne episoder på en måde, der beskytter vores Medlemmer mod urimelige tab, og til at udelukke muligheden for forsætlige afbrydelser og systemmisbrug.

Procedurerne i forbindelse med afbrydelser, som du kan se herunder, gælder for følgende spil: Blackjack, Videospilleautomater, Roulette, Videopoker, Baccarat, Caribbean Poker. Hvis du skal foretage dig noget yderligere i disse spil efter en afbrydelse, vil den gældende indsats forblive begrænset "i spillet", indtil runden er slut i op til 7 dage for vores egne spil og 90 dage for spil fra andre udbydere.

Af 888 Danmark's Afbrydelsespolitik fremgår det, at ”Såfremt et Medlems forbindelse går tabt under et spil, vil Medlemmet automatisk blive opfordret til at fortsætte med det afbrudte spil, når Medlemmet igen har forbindelse til Kasinoet. Såfremt den automatiske opfordring ikke finder sted, kan Medlemmet klikke på ikonet for det spil, som Medlemmet var i gang med at spille før afbrydelsen, for at færdiggøre spillet. I mobilversionen skal spilleren blot klikke på spilikonet for at vende tilbage til spillet.”

Blackjack
Næste gang, du får forbindelse til Kasinoet, vil en beskedboks fremgå med en liste over alle de spil, som du er blevet afbrudt fra. Du kan vælge de spil, du ønsker at genoptage, og færdiggøre sessionen, eller du kan spille andre spil og færdiggøre dine afbrudte sessioner på et andet tidspunkt. I nogle tilfælde skal du spille spillet færdig, inden du kan spille andre casinospil. Såfremt en afbrudt session ikke færdiggøres inden 7 dage fra afbrydelsen, vil spillets resultat blive afgjort af vores server baseret på en optimal strategiplan.

Jackpot-spil:
Normalt afsluttes produktionsprogressive jackpotter aldrig bortset fra, hvis ekstreme, eksterne krav er til stede, enten pga. kommercielle, tekniske eller lovgivningsmæssige årsager, som ikke var til stede før. Hvis vi bliver pålagt at fjerne en produktionsjackpot, så gøres det i tre faser - først suspenderes det eller de bidragende spil via en administrator, og derefter suspenderes selve jackpotten via administratoren af jackpotserveren, og til sidst sendes en meddelelse til spillerne via supportområdet på operatørens websted. Tilliden af selve den akkumulerede jackpot bestemmes af naturen af årsagen til fjernelsen. Skyldes det et midlertidigt tekniske problem (systemfejl), gendannes jackpotten efterfølgende, og normalt spil genoptages. Er fjernelsen permanent, gendannes de akkumulerede bidrag til de spillere, der stadigvæk er aktive. De midler, som ikke kan gendannes, overføres til en lignende jackpot. Bemærk venligst, at du vil spille med spillere fra www.888.com.

Spil, hvor du kan vælge, hvilken jackpot, du vil vinde (hvis det tilbydes)
I disse spil har du 30 sekunder til at vælge én jackpot, ellers vælger spillet en tilfældig til dig. Hvis der sker en afbrydelse i den tildelte periode, og det ikke lykkes for dig at oprette forbindelse og vælge en jackpot, så vil spillet vælge en tilfældig jackpot til dig med vores Random Number Generator.

Tællerne i spillet og lobby jackpotten opdateres ca. hvert 15. sekund, afhængigt af den internetforbindelse, du har til rådighed. Derfor, hvis en anden spiller i opdateringsperioden vælger den samme jackpot eller den kombinerede jackpot først (dvs. den jackpot, der viser alle jackpotter kombineret), er den viste jackpot-gevinst måske ikke det beløb, som du faktisk vinder. Du vil få vist det korrekte beløb af gevinstens værdi, umiddelbart efter opdateringsperioden.
Da opdateringsperioden kan gå hurtigt, er du måske allerede klar over, at jackpotten er blevet nulstillet, før du vinder den.

Du er muligvis ikke den eneste spiller, der når "Mange jackpotter"-funktionen, og hvis en anden spillers første valg er i konflikt med dit, modtager du kun et reduceret jackpot-beløb (hvis det findes). Den generelle regel er, at en spiller, som i følge vores data, får en jackpot først, vil være berettiget til at modtage den viste jackpot-gevinst, mens andre spillere/anden spiller, der får den samme jackpot, kun modtager fornyelsesbeløbet (hvis det findes) og eventuelle beløb, der er blevet genereret - hvis der er nogen - når der var jackpot ("Reduceret beløb").

Mens det i teorien er matematisk muligt, at samtidige og flere gevinster er ekstremt sjældne, er det mere almindelige scenarie, at der er sekventielle gevinster, sædvanligvis minutter, timer eller dage i mellem.

Lad os forestille os, at du og en anden spiller får "Mange jackpotter"-funktionen og dit valg er det andet:

  1. Hvis begge vælger den samme jackpot, er den anden spiller berettiget til at modtage den fulde afslørede jackpotgevinst, og du modtager kun et Reduceret beløb;
  2. Hvis den anden spiller vælger Kombineret jackpot, og du vælger en anden jackpot, modtager den anden spiller alle fulde jackpot-gevinster og for den jackpot, der allerede er blevet vundet af spilleren, og du modtager kun et Reduceret beløb;
  3. Hvis alle andre spillere vælger en jackpot, og du vælger Kombineret jackpot, vil den anden spiller være berettiget til at modtage den fulde valgte jackpot-gevinst, mens du vil modtage alle jackpot-gevinster, undtagen for den, der allerede er vundet af den anden spiller, og for jackpotten, der allerede er vundet af den anden spiller - et Reduceret beløb;
  4. Hvis begge vælger Kombineret jackpot, modtager den anden spiller alle jackpot-gevinsterne, og du modtager kun summen af et Reduceret beløb.

Spillet vil betragte et tilfældigt valg som en persons valg mht. at håndtere det samtidige eller på hinanden følgende valg af en jackpot eller en Kombineret jackpot.

Ovenstående er sandt for jackpotter i pengespil og demopenge og for både pc- og mobilbaserede spil.

Roulette
Såfremt forbindelsen går tabt, efter at du har indgået et væddemål, men før tryk på spinknappen, vil du få dit væddemål refunderet. Såfremt forbindelsen går tabt, efter at du har indgået dit væddemål og efter tryk på spinknappen, vil spillets resultat blive afgjort af vores tilfældighedsgenerator (”RNG”). Når forbindelsen er genoprettet, kan du gå tilbage til det spil, som var aktivt inden forbindelsen blev afbrudt, for at se spillets resultat, eller for at se i roulettehistorikken om du vandt på eller tabte din indsats. I nogle tilfælde skal du gå tilbage til spillet, inden du kan spille andre casinospil.

Såfremt en afbrudt session ikke færdiggøres inden 7 dage fra afbrydelsen, vil spillets resultat blive afgjort af vores RNG. Når du igen er forbundet til netværket, kan du i spillets historikoversigt se spilresultatet.

Spilleautomater
Såfremt forbindelsen går tabt, efter at du har indgået et væddemål og efter tryk på spin-knappen: (i) Såfremt ingen yderligere handling er krævet af dig for at afslutte spillet, vil spillets resultat blive afgjort af vores RNG, eller (ii) såfremt yderligere handling kræves, vil spillet ikke vise resultatet. Når du igen får forbindelse til netværket, kan du fortsætte dit spil samme sted, som da du forlod det.

I tilfælde af (i) som beskrevet ovenfor, vil du efter igen at få forbindelse til vores netværk kunne se i spillets historikoversigt, hvorvidt du har vundet dit væddemål.

Såfremt en afbrudt session ikke færdiggøres inden 7 dage fra afbrydelsen, vil spillets resultat blive afgjort af vores RNG. Når du igen er forbundet til netværket, kan du i spillets historikoversigt se spilresultatet.

I tilfælde hvor det ikke er muligt at generere et tilfældigt tal, vil væddemålet blive annulleret og refunderet til spilleren.

Videopoker
Såfremt forbindelsen går tabt, efter at du har indgået et væddemål og efter tryk på deal-knappen, vil dit væddemål blive refunderet til din Bankroll.

Såfremt forbindelsen går tabt efter tryk på dealknappen, men før du har valgt dine kort, vil spillet ikke frembringe et resultat, og når du igen er forbundet til netværket, kan du fortsætte dit spil samme sted, som da du forlod det.

Såfremt det afbrudte spil er 7 dage eller derover, vil spilserveren spille den afbrudte session efter en optimal spilstrategi. Når du igen er forbundet til netværket, kan du i spillets historikoversigt se spilresultatet.

I alle øvrige tilfælde hvor forbindelsen til videopoker går tabt, vil spillets resultat blive afgjort af vores RNG. I dette tilfælde vil du kunne se i spillets historikoversigt, hvorvidt du har vundet dit væddemål.

Baccarat
Såfremt forbindelsen går tabt på et hvilket som helst tidspunkt under spillet, vil spillet fortsætte. Efter genetablering af forbindelsen vil du kunne se i spillets historikoversigt, hvorvidt du har vundet dit væddemål. I nogle tilfælde skal du gå tilbage til spillet, inden du kan spille andre casinospil.

Caribbean poker
Såfremt forbindelsen går tabt, før du har trykket på dealknappen, men efter at have indgået dit væddemål, vil du få refunderet dit væddemål. I alle øvrige tilfælde vil du have mulighed for at færdiggøre det afbrudte spil efter genetablering af forbindelsen.

Såfremt den afbrudte session ikke færdiggøres efter 7 dage eller derunder, vil spilserveren spille den afbrudte session efter en optimal spilstrategi.

Hvad sker der, hvis forbindelsen bliver afbrudt, mens jeg spiller poker?

Aflysning af turneringer
Igangværende turneringer, som kræves aflyst på grund af en række potentielle faktorer (serverproblemer, omfattende forbindelsesproblemer, strømsvigt, ISP netværksproblemer osv.), vil blive aflyst, og spillere, som røg ud forinden en sådan aflysning vil ikke blive kompenseret for noget beløb i forbindelse med turneringen.

Spillere, der ikke var elimineret på tidspunktet for aflysningen vil (i) få refunderet deres buy-in og gebyr (inklusive rebuys, add-ons og knockout-gebyr), i det omfang de har købt disse i forbindelse med den aflyste turnering, og (ii) ligeligt dele (uanset den enkelte spillers antal chips) det højeste af (a) buy-ins, gældende knockout-gebyrer, rebuys og add-ons købt af spillere, som er røget ud forinden aflysningen af turneringen, eller (b) den garanterede gevinstpulje minus de beløb, som er fordelt efter (i).

I det tilfælde at en igangværende turnering må aflyses, forbeholder 888poker sig uanset ovenstående retten til efter eget skøn at kompensere spillere, som ikke var blevet elimineret fra turneringen på tidspunktet for aflysningen, ved brug af en formel baseret på: (i) en spillers antal chips, (ii) gevinstpuljestrukturen, og (iii) den gevinstpulje, som rent faktisk er blevet indsamlet fra spillere, eller den garanterede gevinstpulje.

Det specificeres, at såfremt sen registrering fortsat er åben, efter turneringen er gået i gang, eller såfremt turneringen ikke er skredet væsentligt frem, og en sådan turnering aflyses, forbeholder 888poker sig retten til ikke at kompensere spillere, som fortsat er i turneringen, for en eventuel negativ balance mellem den gevinstpulje, som rent faktisk er blevet indsamlet fra spillere, og den garanterede gevinstpulje.

Under sådanne omstændigheder vil spillere, som ikke var blevet elimineret fra turneringen, blive kompenseret inden for de følgende dage efter aflysning af turneringen.

Afbrudt forbindelse relateret til spillerspecifikke problemer
Såfremt en spiller mister forbindelsen, og afbrydelsen skyldes noget specifikt for denne spiller, vil vores servere automatisk forsøge at genskabe forbindelsen til spilleren.

Såfremt forbindelsen ikke kan genetableres inden for rimelig tid for ring games, i det tilfælde: (i) at du ikke indgik noget væddemål, da det var din tur, vil vores system automatisk ”tjekke” dig, eller (ii) hvis en anden spiller har lavet et væddemål, og du skal foretage et call, folder du din hånd.

Din hånd vil ikke anses for at være ”all in” som resultat af et spillerspecifikt forbindelsesproblem. Før vi foretager os noget som helst, vil vi aktivere den tid, du eventuelt måtte have i din time bank.

Såfremt forbindelsen ikke kan genetableres inden for rimelig tid for igangværende pokerturneringer, vil du fortsætte med at spille blinds, og vi fratrækker dig blinds, indtil du er ”blinded out”. Såfremt forbindelsen genetableres, inden du bliver ”blinded out”, vil du automatisk blive koblet på turneringen igen og kan fortsætte med at spille fra din placering ved genetablering af forbindelsen til vores server.

Såfremt den afbrudte pokersession ikke færdiggøres efter 7 dage eller derunder, vil spilserveren spille den afbrudte pokersession efter en optimal spilstrategi.

Regler vedrørende serversvigt
Såfremt der sker uforudsete driftsstop på vores servere, og sådanne driftsstop påvirker alle spillere i gang med ring games eller turneringer, skal følgende gælde:

Ring games
Et ring game vil automatisk vende tilbage til sin position før den hånd, der var i spil (og som blev afbrudt på grund af serversvigt), som om hånden aldrig var blevet spillet, og spillere, som mister forbindelsen, mens et sådan ring game er igangværende, vil få refunderet de indskud, de foretog til puljen under den afbrudte hånd.

Turneringer
Igangværende turneringer vil blive afsluttet, og gevinstpuljen vil blive ligeligt delt mellem alle spillere, som stadig er med i turneringen. Spillere, som forlod turneringen inden serversvigtet, forbliver upåvirkede og kan ikke modtage gevinst.

Hvad sker der, hvis forbindelsen til sportsvæddemål bliver afbrudt, mens jeg er i færd med at foretage et væddemål?

Såfremt forbindelsen går tabt før tryk på ”place bet”-knappen, vil der ikke blive trukket beløb fra din bankroll. Såfremt forbindelsen går tabt efter tryk på ”place bet”-knappen, men: (i) før bekræftelsen på væddemålet er blevet vist, (ii) mens en væddemålsnedtælling er i gang, eller (iii) hvis væddemålet kræver manuel godkendelse, vil du efter genetablering af forbindelsen kunne se i historikoversigt for sportsvæddemålet, hvorvidt du har vundet dit væddemål.